Fire numre af medlemsbladet VEJLEDEREN, liggende side om side

Nedlæggelse af Det Nationale Dialogforum

Vi har tidligere skrevet om Ekspertudvalgets forslag om, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen med Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Læs mere

Opråb til uddannelsesordførerne

Danmarks Vejlederforenings bestyrelse har skrevet til alle partiers uddannelsesordførere med en opfordring om at bevare professionaliteten i vejledningen af unge. Dette skal ses på baggrund af regeringens udspil Tro på Læs mere

Uklarhed om ansvarsfordeling i ny bekendtgørelse

Danmarks Vejlederforening har afgivet høringssvar til udkast af to bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio som følge af Gymnasiereformen. I forhold til studievalgsportfolioen påpeger foreningen, at der er uklarheder om ansvarsfordelingen, Læs mere
  • 1

Annoncer

Ønsker du at annoncere her?

Klik her for at se vores priser.