Fire numre af medlemsbladet VEJLEDEREN, liggende side om side

Indflydelse på dansk vejledningspolitik

I løbet af efteråret har bestyrelsen været overordentligt aktiv i forskellige ministerielle udvalg og fora. Dette giver os mulighed for at påvirke beslutningstagerne og repræsentere de vejledningsfelter, vores medlemmer arbejder Læs mere

Uddannelsesvalg eller karrierelæring?

I seneste nummer af vores medlemsblad VEJLEDEREN skriver konstitueret formand Carla Tønder Jessing om to konkurrerende vejledningsopfattelser: Den reducerede, som kun fokuserer på uddannelsesvalg, og den helhedsorienterede, der ser på Læs mere

Kritik af gymnasiereform

Danmarks Vejlederforening har afgivet høringssvar på Udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Overordnet har vi kritiseret, at de nye adgangsbestemmelser er meget komplekse og derfor vil være Læs mere
  • 1

Annoncer

Ønsker du at annoncere her?

Klik her for at se vores priser.