Fem numre af medlemsbladet VEJLEDEREN, liggende side om side

Året der gik i dansk vejledning

Som led i det nordiske samarbejde (NFSY) udarbejder Danmarks Vejlederforening hvert år en landerapport, som gennemgår, hvad foreningen har lavet i årets løb, og hvad der vejledningsfagligt er sket i Læs mere

Unge mistrivedes også før corona

“Mundbind, onlineundervisning og aflyste sociale aktiviteter har været med til at få flere studerende til at føle sig ensomme. Men mistrivsel blandt de unge har været en stigende tendens igennem Læs mere

Nyhedsbrev 1: 2021 | Styrket vejledning for corona-årgangen

I dette nyhedsbrev kan du læse om: Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse Lokale tiltag med vejledning af uddannelsesparate elever Ny Læs mere
  • 1

Annoncer

Ønsker du at annoncere her?

Klik her for at se vores priser.