UU Slagelse søger en engageret uddannelses- og erhvervsvejleder, som har et særligt blik for udvikling og styrkelse af vejledningen i grundskolen i Slagelse Kommune. Stillingen ønskes besat fra den 1. februar 2020.

Hvem er vi?

UU Slagelse varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i Slagelse Kommune. Vi er i gang med en organisatorisk proces, hvor vi blandt andet skal sikre, at hver enkelt ung som udgangspunkt kun skal forholde sig til én vejleder.

Du:

 • har vejlederuddannelsen.
 • må meget gerne have erfaring med målgruppen indenfor grundskoleområdet men også være interesseret i ungevejledningsområdet.
 • vil være interesseret i evt. at virke som Ungeguide for unge i den kommunale ungeindsats.
 • har et højt energiniveau og et godt humør.
 • er stærk i skrift og tale, blandt andet i forbindelse med indstillingsprocedure.
 • må gerne være en haj til at skabe nye relationer, både til de unge, deres forældre og til samarbejdspartnere.
 • skal kunne trives med at skulle arbejde på flere forskellige matrikler.
 • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om vejledningsområdet.
 • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.).

Vi:

 • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv.
 • har stærkt fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov.
 • møder de unge i en kontekst, der bygger på tillid til den gode intention.
 • møder de unge, hvor de er og kvalificerer, udfordrer og udvikler deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse.
 • samarbejder tæt med de øvrige kommunale og eksterne aktører.
 • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det.
 • tilbyder et primærteam med glade kolleger, som prioriterer, at alle bliver hørt og at alle føler, at netop deres kompetencer og ressourcer kommer i spil i de opgaver, vi skal løse.
 • tilbyder en gruppe kolleger, som alle gerne vil hjælpe og støtte den nye kollega i at falde godt til og i vedkommendes opgaveløsning.
 • arbejder kontinuerligt på at finjustere og optimere vores metoder, værktøjskasse og faglighed.

Ansættelse sker i Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune. Som ansat vejleder i UU Slagelse får du kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med bl.a. DLF, HK og principperne for Ny Løn. UU Slagelse ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

Ansøgning med relevante bilag modtages kun elektronisk via dette link, og senest fredag den 13. december kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted d. 18. / 19. december.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til UU-leder Jacob Mortensen på tlf. 30 10 69 84. Yderligere information om UU Slagelse kan findes på uu.slagelse.dk.