Danmarks Vejlederforenings bestyrelse holder møde ca. seks gange om året. På møderne drøftes bl.a. aktuelle vejledningsproblematikker og nye tiltag. Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan læses her: