Danmarks Vejlederforenings bestyrelse dækker vejledningslandskabet bredt set. Vi har herunder lavet en oversigt over hvilke bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter, der repræsenterer hvilke områder.

Grundskole og KUI
Karina Meinecke
Lis Brok-Jørgensen
Marie Nordskov Nielsen
Iben Bak Larsen

eVejledning
Henrik Overgaard

Højskole
Eva Nørgaard Jensen

Studievalg
Jacob Bækkegaard

Videregående uddannelser
Charlotte Knagh Trojahn
Dorte Berndt

Vejlederuddannelsen
Inger-Lise Petersen

Voksenvejledning
Christina Rath
Louise Dahl