Danmarks Vejlederforenings bestyrelse dækker vejledningslandskabet bredt set. Vi har herunder lavet en oversigt over hvilke bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter, der repræsenterer hvilke områder.

Grundskole og KUI
Karina Meinecke
Lis Brok-Jørgensen
Marie Nordskov Nielsen
Iben Bak Larsen
Lene Veldt Pedersen

Videregående uddannelser
Charlotte Knagh Trojahn
Karen Lintner

eVejledning
Henrik Overgaard

FGU
Inge Stange Rasmussen

Højskole
Eva Nørgaard Jensen

Studievalg
Jacob Bækkegaard

Vejlederuddannelsen
Inger-Lise Petersen

Voksenvejledning
Christina Rath