Danmarks Vejlederforenings bestyrelse dækker vejledningslandskabet bredt set. Vi har herunder lavet en oversigt over hvilke bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter, der repræsenterer hvilke områder.

eVejledning
Anette Jochumsen

Grundskole og KUI
Karina Meinecke
Lis Brok-Jørgensen
Marie Nordskov Nielsen
Ann Christensen
Lene Veldt Pedersen

Højskole
Eva Nørgaard Jensen

Studievalg
Gitte Dybdal
Jacob Bækkegaard

Vejlederuddannelsen
Inger-Lise Petersen

Videregående uddannelser
Charlotte Knagh Trojahn
Karen Lintner

Voksenvejledning
Christina Rath