I forbindelse med coronakrisen lavede vi på vores Facebook-side en række opslag, hvori forskellige vejledningsprofessionel fortalte, hvordan deres arbejdsgang var ændret. De er reproduceret herunder, så de er bevaret for eftertiden.

Lene Veldt Pedersen, 30. marts

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaverne ud i forbindelse med COVID-19? Første beretning fra hjemmekontoret kommer fra Lene Veldt Pedersen.

En bærbar computer på et bord i et privat hjem

“Som kommunal vejleder for unge mellem 18-29 år arbejder jeg næsten som jeg plejer, bare hjemmefra, med vejledningssamtaler med unge over telefonen/computeren, administrative opgaver, indkøring af nyt IT system, skype møder internt, tværfaglig samarbejde over mail og telefon med teamet bag Uddannelseshjælp, faglig udvikling i online grupper – lige nu om kooperativ refleksion og narrativ vejledning. For bare at nævne lidt af mine opgaver i de sidste uger.

Jeg har unge, jeg har forsøgt at få kontakt til i flere år, som nu pipper frem og ønsker vejledning – paradoksalt nok nu hvor verden er lukket ned. Nogle af de unge skal guides andre steder hen, f.eks. på uddannelseshjælp, socialafdelingen, FGU (forberedende grund uddannelse) eller frivillige tilbud. Andre har brug for en vejledningssamtale om hvad de ønsker der skal ske efter sommerferien. Andre har bare brug for en snak og fortæller åbent om hvad de har lavet derhjemme i flere år. De har ikke bare ligget på sofaen kan jeg fortælle. De har alle en forskellig livshistorie som har gjort at uddannelse og job (og dem selv)har stået i baggrunden.

Jeg glæder mig til at mødes fysisk med mine kollegaer igen, indtil da ses vi online.

Hvordan har DINE vejlederopgaver ændret sig i forbindelse med COVID-19?”

Jacob Bækkegaard, 1. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaverne ud i forbindelse med COVID-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Jacob Bækkegaard.

En bærbar computer, hvorpå et videoopkald er i gang

“Jeg er studie- og karrierevejleder i Studievalg Danmark, Center Midt- og Vestjylland og har som mange andre offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejdet hjemme siden statsministeren lukkede Danmark ned.

Det var inden kvote 2-fristen til de videregående uddannelser, og pga. Coronavirussen forlængede uddannelses- og forskningsministeren fristen en uge. Vi har derfor skulle vejlede på en helt ny måde. Jeg er vant til at møde elever på ungdomsuddannelserne ved fysisk kontakt enten ved oplæg, gruppevis og/eller individuel vejledning. Nu har vejledning været over Skype, telefon og mail, hvilket har givet et nyt vejledningsrum og bl.a. givet adgang til elevernes eget hjem. Vejledningen rykker dog stadig mere for mig, når man fx sidder fysisk overfor hinanden.

Jeg er desuden næsten også begyndt at savne mine kollegaer igen:-). Hjælper dog, at vi har nogle korte personalemøder som her i dag.

Pas på jer selv derude”

Karen Lintner, 6. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Karen Lintner

To børn, som kigger ud over en sø

Normalt består mit arbejde i, at afholde workshops for studerende på Arts, Aarhus Universitet, hvor vi arbejder med karrieretanker, kompetenceformuleringer, præferencer og jobsøgningsredskaber.

Tanker om fremtiden hos studerende er ikke forsvundet selvom samfundet er lukket ned. Tværtimod! Tanker om hvilket arbejdsmarkedet der venter og hvordan man som humanist kan bidrage ind i den nye virkelighed, der venter er allesteds nærværende.

Helt konkret er der studerende, som snart er færdige med deres uddannelse eller som gerne vil i praktik i næste semester. Så nu tilbyder mine kolleger og jeg i stedet helt traditionel mail-vejledning og feedback på CV og ansøgninger. Behovet er meget større end vi havde forventet, så der er nok at lave.

I en tid, hvor hjemmet er blevet til en arbejdsplads, sørger vi for at finde frirummet ude – i behørig afstand af andre.

Det er med til at holde humøret oppe!

Jeg GLÆDER mig til at være sammen med de studerende igen. Om det så bliver til online-workshops eller i et klasselokale, må tiden jo vise.

//Karen Lintner
Karierekonsulent og workshopsfacilitator
Arts Karriere, AU

Inger-Lise Lund Petersen, 9. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Inger-Lise Lund Petersen, underviser og opgavevejleder på DUEK, KP (Københavns Professionshøjskole)

Street art af en ung kvinde, malet i sort/hvid

“Kan man tage det samme modul næste semester? Vi var lige så godt i gang - sparring med hinanden på holdet, praksisøvelser. Det er så svært at skrive opgave med børnene hjemme, der skal undervises og vejledning over telefon og mail”. Studerende på DUEK.

Vores engagerede studerende på diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på Københavns Professionshøjskole befinder sig i en tid med mange bolde i luften. Arbejdet, børnene og studiet skal passes på samme tid og det uden den samme facilitering af læring og mulighed for nærvær.

Som underviser og opgavevejleder på diplomuddannelsen forsøger jeg mig med online-undervisning, gruppevejledning via Zoom og Teams m.m. Midt i en tid præget af frygt og ulykke er der heldigvis også en ny omsorg der opstår. Jeg oplever, at de studerende hjælper hinanden, organiserer sig i netværk og hver dag er der varme mails, der har fundet vej i min inbox. Håber vi tager det nye omsorgsfulde mind-set med os ind i en forhåbentlig snart postcorona tid.

Christina Rath, 13. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra Chris(tina) Rath, som arbejder i Vestre- og Blegdamsvejens fængsler som Uddannelses- og erhvervsvejleder.

Et stiliseret lagkagediagram med i alt syv lagkagestykker. Tre af dem er navngivet - de repræsenterer hhv. job, venner og børn.

På min arbejdsplads huser vi primært varetægtsarrestanter. Kravene til sikkerhed er store, derfor ingen adgang til internet, smartphones eller andet, som man kan bruge til at kommunikere med andre udenfor murene.

Som vejleder kommer jeg derfor på besøg hos den indsatte i en celle på 8m2. Her prøver jeg at få en god relation, så vi sammen kan reflektere, få en dialog om bl.a. ønsker, drømme og muligheder under- og efter varetægtsfængslingen.

Så kom en ny spiller luskende: Corona. Den satte nye krav til håndvask, til at undgå at give hånd, holde afstand, spritte nøgler og . . . pludselig blev vi slået hjem . . . som i Ludo.

En af underviserne samlede et kompendium til de indsatte med bl.a. dansk-, matematik- og tegneopgaver. Jeg foreslog at bidrage med noget fra vejledningen. Her gav jeg mig selv en udfordring, for hvordan laver man noget, som den indsatte kan arbejde med uden at kunne gå i dialog med andet end væggene i cellen? Tjahh! Mit forsøg blev

  • en brainstormopgave hvor den indsatte skal prøve at komme i tanke om så mange jobs som muligt, derefter prøve at gruppere dem og overveje hvilke kompetencer/uddannelse de enkelte job kræver, hvordan man kan få fat i det osv.
  • en cirkel, som man kan dele i lagkagestykker alt efter hvor meget tid man bruger på forskellige aktiviteter. Den indsatte kan lave en cirkel fra før de blev indsat, en anden for hvordan det ser ud nu og en cirkel til, der viser hvordan de ønsker den ser ud efter løsladelse/i fremtiden.
  • prøve at lave et (eller flere) attraktive mål og finde forskellige veje dertil. Og prøve at dele en eller flere af vejene op i små skridt (små sikre sejre).

Gad vide, hvordan det går?

PS: Tak til Karina Meinecke for den flotte lagkagetegning

Karina Meinecke, 19. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Karina Meinecke, UU-vejleder i København og formand for Danmarks Vejlederforening

Et dagsprogram, som involverer fx møder, mails og gruppearbejde, pænt håndskrevet på papir

Vi har nu været hjemme i fem uger. Og sikke en tid. Jeg arbejder som grundskolevejleder og er vant til at være ude på skoler og flere gange om ugen være flere steder på en dag. Og lige pludselig sidder man bare herhjemme.

Den første uge var lidt stille. Alle koncentrerede sig om administrative opgaver og vi vidste ikke hvor længe det her skulle vare. Så begyndte der at komme gang i Teams og virtuelle møder. Det blev også til snakke med 9. klasse elever om hvordan de kunne holde motivationen oppe osv. Når bekendtgørelsen omkring standpunktskarakterer forhåbentlig kommer i næste uge, skal jeg have fat i dem igen, så vi kan tage en snak om, hvilken betydning det har for dem at de ikke skal til eksamen.

Men lige nu, efter 5 dages ferie og en påske, er jeg klar til hjemmearbejde 2.0, som jeg glæder mig til. Tre dage med kollektiv vejledning med halvtreds 8. klasse elever på Teams. De skulle have været i praktik, og når nu det ikke kan lade sig gøre, bruger vi i stedet en del af ugen på vejledningsrelevant hjemmeundervisning. Så de skal høre podcast, se youtube, høre oplæg, have virtuelt rollemodelbesøg, lave gruppearbejde og fremlægge gennem teams osv.

Jeg glæder mig til at se og tale med nogle elever igen — også selvom det er gennem en skærm.

Hvilken forandring har der været i dit hjemmearbejde over de sidste fem uger?

Ingelise Sørensen, 22. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Ingelise Sørensen, som er erhvervsvejleder og uddannelsesambassadør på Jobcenter Frederiksberg

En bærbar computer, som står foran et vindue. Gennem vinduet kan ses en flot udsigt over en by.

Jeg er uddannelsesambassadør og arbejder normalt med dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller har en forældet faglig uddannelse. Målet er at få så mange som muligt til at tage en erhvervsuddannelse gennem uddannelsesløftet, hvor der er mulighed for at tage en uddannelse på dagpenge eller gennem voksenlærlingeordningen.

Beskæftigelsesindsatsen er jo delvis suspenderet nu, og mange uddannelser ligger også stille, så hjemmearbejdet giver en noget anderledes og mere stille hverdag. Vi sørger dog stadig fra Jobcenterets side løbende at informere om alle de gode online tilbud der fortsat findes, og telefonisk og digitalt at forberede og vejlede omkring mulighederne når verden går i gang igen Og på den baggrund kommer der fortsat en del, om end ikke mange henvendelser omkring uddannelsesmuligheder.

I disse tider må man glæde sig over hvad man nu kan, og jeg glæder mig da over at min udsigt fra hjemmekontoret er noget bedre end den er fra arbejdet.

Brian Hansen, 27. april

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under Covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Brian Hansen — Vejleder i eVejledning.

En mand, som sidder ved sin computer med høretelefoner på. Han smiler til kameraet.

Jeg har arbejdet hjemmefra siden den 11. marts. Det er ikke fremmed for en eVejleder at arbejde hjemme i aften- og weekendvagter. Vi har en fuldt udstyret hjemmearbejdsplads med PC, skærm og telefon. Så allerede fra dag 1, var vi oppe at køre rent teknisk, i forhold til at udføre vores job, uden for vores normale rammer. Men fra at have vagter hjemmefra med jævne mellemrum, til at arbejde hjemmefra hver dag, er der en stor forskel.

Den største forandring for mig, er ikke at se mine kolleger i levende live hver dag. Kunne sparre med dem, mærke dynamikken på kontoret og deltage i de mange korte som lange snakke vi får i løbet af dagen. Heldigvis har vi vores virtuelle møder, hvor vi får vent både det faglige og lidt mere sociale også.

I forhold til vejledningen mærker vi typen af henvendelser også har ændret karaktér. Vi får flere henvendelser fra vejledningssøgende, der enten søger ny uddannelse / efteruddannelse som fyrede eller under hjemsendelse. Virksomhederne kontakter også eVejledning i samme forbindelse.

Det er ret tydeligt, at de fyrede og hjemsendte som kontakter os, lige nu har tid til at reflektere over deres fremtidige valg af job og karriere. Nogle vil gerne fortsætte inden for samme område, mens andre gerne vil i en helt anden retning. Det er meget interessant at være en del af den vejledningssøgendes proces, og hjælpe dem til at træffe et godt valg, baseret på et kvalificeret grundlag.

Ingen ved jo hvor længe det varer før jeg kan møde mine kolleger på kontoret. Men ind til da er jeg glad for det digitale mind set vi arbejder ud fra hos eVejledning. Vi er vant til 1 til 1 relationen med den vejledningssøgende via digitale medier, vi er vant til digitale møder mellem hinanden og vi er heldige i forhold til at have et teknisk “set up” der fungerer rigtigt godt. Men dagen hvor det bliver annonceret at vi alle må møde på arbejde igen, tror jeg at jeg vil opføre som en glad lille ko, der springer ud på kløvermarken den første dag i foråret.

Nikoline Scanholm, 4. maj

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Nikoline Scanholm, Studie- og karrierevejleder på KEA, Københavns Erhvervsakademi

En blok papir, tusser i forskellige farver, høretelefoner, og en kop.

“Jeg har svært ved at balancere hjemmearbejdet med at være forældre”. De sidste par uger har den her tematik fyldt rigtig meget i min vejledningspraksis.

Jeg er studie- og karrierevejleder på KEA, Københavns Erhvervsakademi og i mit daglige arbejder er jeg vant til at tale med studerende, der er forældre. De skal ofte være endnu bedre til at planlægge deres studietid, gruppearbejde, eksamenslæsning osv. med et krævende familieliv end nogle af deres medstuderende skal. I corona-hjemsendelsen er den her udfordring dog vokset hos rigtig mange studerende.

Mine kollegaer og jeg har individuelle vejledninger over teams og telefon med de studerende, men vi har også oprettet et team for studerende med børn, så de kan mødes virtuelt og dele erfaringer, gode idéer og frustrationer med hinanden.

Min vejlederkollega kom på idéen og vi har sat det i værk sammen med vores kollega, som bl.a. står for sociale arrangementer for de studerende. Tiltaget er stadig helt nyt, så vi er spændt på, hvordan det vil blive brugt af de studerende. Vi vil fra studievejledningen dele relevante artikler og links i rummet samt facilitere chatten — men ellers er de studerende frie til at bruge rummet som de vil.

I den sidste måned har jeg fået øjnene op for nye måder at udøve vejledning på, og jeg vil helt sikkert tage noget af det med mig, når vi er tilbage til en almindelig hverdag igen. Jeg er dog også blevet bekræftet i, at det fysiske vejledningsmøde, hvor der er bedre mulighed for øjenkontakt og brug af kropssprog kan noget helt særligt, som er svært at genfinde i den virtuelle vejledning.

Jeg glæder mig til at komme tilbage til KEA’s campus på Nørrebro og fornemme livet og summen fra de studerende rundt omkring på gangene, biblioteket, i værkstederne og at få et “hej” i cykelkælderen om morgenen.

Morten Colbert, 6. maj

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Morten Colbert, studie- og karrierevejleder ved Studievalg Danmark, Center Østjylland

Screenshot af overskriften 'Coronakrise - hvad gør jeg nu?' fra Studievalg Danmarks hjemmeside

Som resten af landet lukkede Studievalg Danmarks almindelige vejledning ned i marts måned. Det betyder, at vi i 2 måneder ikke har været ude på gymnasieskoler, erhvervsskoler og biblioteker for at vejlede alle de unge mennesker, vi plejer at snakke med. Det er er noget af en forandring.

Vi bliver bedre og bedre til at vejlede hjemmefra. Meget kan klares i telefonen, på mail eller via skype, men jeg glæder mig rigtig meget til – på et tidspunkt – igen at få lov til at komme blandt vores vejledningssøgende.

Hvis ikke verden var af lave, så ville jeg på det her tidspunkt være ude på skolerne for at snakke med afgangseleverne – de kommende studenter – om deres planer for fremtiden. Både de umiddelbare og de langsigtede planer.

Jeg har gennem årene haft mange snakke med “sabbat” som omdrejningspunkt. Faktum er jo, at rigtig mange holder en pause mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Jeg oplever, at de unge er rigtig gode til at få enormt meget ud af deres sabbatår. De er som ofte ret bevidste om, at et sabbatår (eller hvor mange man nu holder) skal give mening. Det vil sige, at jeg møder unge, der planlægger det sådan, at de både når at arbejde for at tjene penge, rejse ud for at opleve verden, tage på højskole, flytte hjemmefra og måske supplere deres gymnasiale uddannelse, så de kan søge ind på drømmeuddannelsen. Nogle når det hele, andre når kun noget af det. Men fælles for dem er, at de er gode til at bruge de indsamlede erfaringer til at blive klogere på dem selv og deres drømme for fremtiden. Faktisk vil jeg vove den påstand, at de unge over en bred kam er rigtigt gode til at få noget godt ud af deres sabbatår – og de tager planlægningen af sabbatten ganske alvorligt.

Men i år er meget anderledes! Hele Corona-situationen gør jo, at de planer, man har lagt for sin sabbat, måske ryger i vasken. Der kan være mange uvisheder:

  • Kan jeg overhovedet få et job?
  • Aflyses højskoleopholdet?
  • Må man rejse udenlands?

I Studievalg Danmark oplever vi, at denne situation kan være forbundet med usikkerhed omkring hvordan man kommer godt videre, når studenterhuen er kommet på hovedet.

Det betyder, at jeg i mine snakke med unge oplever flere, der helt overvejer at droppe at holde sabbat og andre overvejer at ’spille på flere heste’. Altså både søge om optagelse på uddannelse samtidig med at de søger arbejde eller anden beskæftigelse efter sommerferien. På den måde kan de vente med at tage endelig stilling til, hvad de skal bruge det næste år på til den 28. juli, hvor de jo får svar på deres ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Man kan stadig booke tider til vejledning med Studievalg på book.studievalg.dk og man kan ringe til os på 3333 2000. Vi sidder klar på hjemmearbejdspladserne til at vejlede. Vi kan ikke fremtrylle mirakler, men vi kan vejlede til at se mulighederne, perspektivere forskellige veje og lægge nye planer for fremtiden.

På vores hjemmeside har vi lagt en række artikler op, der kan give inspiration og håb i denne mærkværdige tid. https://studievalg.dk/inspiration/har-corona-sat-en-stopper-for-dine-planer/

Morten Colbert er studie- og karrierevejleder ved Studievalg Danmark, Center Østjylland og savner de elever, han plejer at møde på gymnasieskoler i Aarhus V, Silkeborg og Tørring.

Pia Susan Kristensen, 11. maj

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret fra Pia Susan Kristensen, Studie- erhvervs- og karrierevejleder, VIA Bygningskonstruktør

En kvinde, som sidder ved en computer og taler i telefon.

Jeg er studie- og karrierevejleder på VIA University College, hvor vi udbyder professionsbachelor uddannelser. Jeg er vejleder for vores studerende på bygningskonstruktøruddannelsen.

Når det jeg brænder for som vejleder; at vejlede i fællesskaber, afholde fysiske individuelle samtaler, møde de studerende på gangen og indgå i en dialog med dem omkring deres trivsel, forsvinder over natten, hvordan finder jeg så en anden måde at være vejleder på, som giver mening for både den studerende og jeg, hvor vi er sammen hver for sig? Det har været et af de spørgsmål jeg har stillet mig selv da jeg fik hjemmekontor for 8 uger siden pga. coronakrisen.

Jeg ved ikke om jeg har fundet det optimale svar endnu, men jeg forsøger at møde de studerende via, telefonsamtaler, mailkorrespondance og diverse informationer via vores intranet. Som følge af coronakrisen har vi i VIA desuden oprettet en chatfunktion for vores studerende. Det er en anderledes og spændende måde at vejlede på. Det er min oplevelse, at denne form for E-vejledning er et godt supplement til den øvrige vejledning, da vi på den måde kan nå ud til flere studerende både i forhold til, at det er et let tilgængeligt medie og måske også fordi man som studerende kan henvende sig anonymt. Det er dejligt, at jeg nu også på nye måder, fortsat kan vejlede de studerende i forhold til udfordringer de kan stå over for.

En anden spændende udfordring som står for døren er, at vi skal tænke kreativt i forhold til at afholde Åbent Hus Virtuelt, nu hvor det ikke er muligt at åbne dørene op for fysiske besøg. Det er stadig vigtigt, at potentielle studerende kan få vejledning i valg af uddannelse, så vi kan bidrage til at de kan træffe et kvalificeret valg.

Jeg kommer i denne tid ud af min komfortzone og jeg oplever nye måder at vejlede på som måske også kan bruges, når vi vender tilbage til vores normale hverdag. Jeg glæder mig til at gense de studerende og mine kollegaer.

Miriam Dimsits, 18. maj

(se dette opslag på Facebook)

Hvordan ser vejlederopgaven ud under covid-19? Beretning fra hjemmekontoret hos Miriam Dimsits, konsulent i karrierevejledning, Alt om karriere

En kvinde, som smiler ind i kameraet.

“Well, you never expect the Spanish inquisition!”, som det kækt lyder i den berømmede Monty Python- sketch. Dette har været mit mantra og comic relief de sidste par måneder, hvor jeg selv har fået førstehåndserfaring med at være en del af prekariatet i Danmark.

Da jeg for et lille halvt år siden besluttede mig for at blive selvstændig konsulent i karrierevejledning var det ud fra den amerikanske vejledningsteoretiker H.B. Gelatts devise om, at den bedste måde at forberede sig på en usikker fremtid er ikke at forsøge at forudsige fremtiden, men at forberede sig på, hvordan man kan leve med usikkerheden som vilkår. Min plan var klar med faste ritualer og rutiner for arbejdsugen: Yoga mandag og onsdag formiddag, dans med The Flying Funky Hit Fit Moms tirsdag aften, torsdag kaffeaftale med en veninde, og så en halv times sangtræning hver dag, når jeg nu kunne have huset for mig selv i løbet af dagen (man er vel barmhjertig over for sine nærmeste)……Og sådan gik den første måned faktisk også ind til, at Corona ramte verden. De seneste måneder har jeg været hjemme med hele familien placeret i hver deres online-aktivitet, og det eneste jeg har fået sunget er sammen med Philip Faber.

Så hvordan holder man en virksomhed kørende, der har undervisning, kurser samt individuel karrierevejledning i bløde stole som kerneydelse, når der er forsamlingsforbud og påbud om social distance? Som mange andre selvstændige, så har jeg oplevet aflysning og udsættelse af aktiviteter, som skulle have været min indtjening i disse måneder. Som mange andre selvstændige har jeg skulle overveje, hvor længe jeg vil kunne holde til, økonomisk og mentalt, at drive virksomhed på så usikre betingelser som et nedlukket samfund byder.

Men når jeg skal gøre regnebrættet op for de seneste par måneder, har jeg faktisk haft vældig travlt. Jeg har fået mange nye kunder og nye opgaver. Og så er jeg også blevet ekstern lektor på DPU, og skal laver Masteruddannelse i Vejledning fra august måned, Yay! Jeg har også fået nye it-skills, og er nu særdeles velbevandret i at undervise, holde oplæg og lave faglig vejledning i forskellige onlinefora. I går, da jeg underviste, hørte man mig fx sige: “Ja, så må I gerne gå ind på jeres gruppekanal nu og drøfte jeres egne historier om magtens produktivitet i vejledning! Om et kvarter drøfter vi historierne på hovedkanalen.”

Jeg glæder mig som alle andre til at mødes fysisk med studerende i undervisningslokalet og med kursusdeltagere på et skønt kursussted, og ikke mindst glæder jeg mig til at få gang i min egen karrierevejledningspraksis på mit hjemmekontor. Jeg har fået renoveret to Grete Jalk lænestole, som stod på min svigermors loft. De er usandsynlig gode at sidde i. Jeg glæder mig til at afholde karrierevejledningssamtaler, et ægte fysisk møde, hvor jeg hjælper vejledte med sparring, selvindsigt, udsyn og inspiration. Måske en personlig karrierebeslutning? Måske en bøvlet vejledningsledelsesopgave? Vi sidder godt i stolen, med en kop kaffe i hånden. Jeg kan se det for mig.

Måske når smittetrykket falder til 0,3? God arbejdslyst til alle vejledere😊.