I vinteren 2020/21 kørte vi på vores Facebook-side en række opslag, hvori forskellige vejledningsprofessionelle fortalte, hvad de lige for tiden var optaget af. De er reproduceret herunder, så de er bevaret for eftertiden.

Marianne Helth Møller, 11. januar

(se dette opslag på Facebook)

Briefing fra hjemmekontoret i Vejle/Marianne Helth Møller, vejleder i eVejledning (fra efteråret 20, men stadig aktuel, især fordi Corona har pustet sig op igen)

En kvinde smiler til kameraet. Hun står ved en computer.

eVejledning har 2 baser: En i Aarhus og en i København. Vi har alle arbejdet hjemmefra hen over sommeren, men vendte delvist tilbage i august. Pga. smittetallene blev Aarhuskontoret hjemsendt, men er på vej tilbage, mens kollegerne i København nu er hjemsendt 4 dage om ugen. 2 skridt frem og 1 tilbage, og sådan skal vi måske alle indstille os på, at det vil bølge frem og tilbage endnu en tid?

Rammerne for at arbejde hjemme er i orden: Vi har det tekniske udstyr, hæve-sænkebord og mange digitale kommunikationsmuligheder. Vi er vant til at arbejde på denne måde og kender forcer og ulemper. Det fysiske fremmøde på arbejdspladsen kan dog noget: Idégenerering, sparring og alt det sociale, som gør, at “man hører til et sted” — det fungerer bare bedre IRL

Covid-19 trækker lange spor ind i mange menneskers arbejds- og uddannelsesliv, og det sætter sit præg på de henvendelser vi får i eVejledning. Det være sig de unge, der d. 28. juli fik besked om, at de ikke havde fået en plads på et videregående studie eller de unge, som er gået i gang med en uddannelse nu, fordi så meget andet var usikkert, og som så henvender sig med tvivl i forhold til, om de er “på rette vej”?

Derudover kontaktes vi af rigtigt mange voksne, som er opsagte eller hjemsendte som en direkte følge af Covid-19. Det har ofte store personlige og økonomiske konsekvenser, og bekymringerne kan forstærkes af, at udsigten til job i nogle brancher er særdeles nedslående. Det kræver vejledning, information, overblik og refleksion at bevæge sig fra en chokfase, hvor situationen opleves som et granatnedslag, over i et mindset, hvor man kan se muligheder og måske udleve en drøm om uddannelse eller karriereskift.

I dette efterår er jeg i gang med afgangsprojektet i DUEK, som jeg har valgt netop skal omhandle de voksne ufaglærte, som på mange måder er særligt udsatte i denne situation. Der er gennem årtier gjort mange tiltag for at løfte flere ufaglærte til faglært, men vi er langt fra i mål. Hvilke barrierer er der hos den enkelte voksne og i virksomheden i forhold til at sætte uddannelse på dagsordenen? Gives der målrettet (voksen)vejledning? Hvordan vil voksenvejledning i givet fald kunne bidrage? Hvis der er et mål om livslang læring, følger livslang vejledning så med?

Anette Greibe, 15. februar

(se dette opslag på Facebook)

Hvad optager dig som vejleder i øjeblikket?

Briefing fra studievejledningen på den merkantile erhvervsuddannelse Aarhus Business College EUD/EUX Anette Greibe — februar 2021

To mennesker sidder ved borde, mens de bliver filmet.

Det, der fylder allermest i denne langtrækker af en covid-tid, er klart vores støtte til og vores bekymring for vores igangværende elever på EUD og EUX business. Bekymringen går på både deres trivsel og faglige udvikling. Det trækker tænder ud for alle, med den forlængede virtuelle undervisning og vejledning, der trods al verdens digitale krumspring, ikke altid kan gøres nærværende nok.

Men det er især rigtig hårdt for de af vores elever, der i forvejen har læringsmæssige og personlige udfordringer. Her er fremmødet på skolen en central fastholdelsesfaktor på den merkantile ungdomsuddannelse. Det sker via hverdagens rytme, kantinedamens grin, kammeraternes tilstedeværelse, lærernes afvekslende didaktik, studievejledernes åbne dør og bolsjekrukke.

I vejledningens trivselsarbejde hører vi igen og igen, hvordan de unge savner det sociale liv på skolen -  som motivationsbærende for det faglige arbejde. Vi prøver på bedste måde i studievejledningen at være der for vores elever over Teams, i samarbejde med UU og kontaktlærerne, ved at have lytte-lapperne ude og den motiverende redskabskasse åben.

Skolen forsøger også på bedste måde at give små “Kick” til noget at samles om virtuelt. I denne uge skal eleverne underholdes en time af en standupkomiker, og det skal gerne give gode grin, der kan holde humøret oppe lidt endnu i fællesskab på Teams.

Covid-19 trækker også lange spor ind i vores karrierevejledning og rekrutteringsopgaver til denne sommers optag på vores erhvervsuddannelser. Det ser vi frem til med spænding og forhåbninger.

Både Skills og brobygningen er aflyst af flere omgange, men er opstået i nye virtuelle former. Vi arbejder løbende på nye koncepter for virtuelle brobygningsforløb. Fordelen er, at de ikke kan aflyses — ligegyldigt — hvad foråret byder på covid-like.

Åbent hus her på skolen for nye og kommende elever er naturligvis også aflyst, men vi kører løbende virtuelt åbent hus med vores nuværende elever og virtuelt booking af studievejledere via vores hjemmeside.

Vejledningen, rektor, og nuværende elever har også stillet op til livestreaming med åben chat et par gange her i januar og februar, som billedet illustrerer.

I vejledningen spiller vi således på alle de onlinetangenter, vi kan for at stille os til rådighed, mens vi hastigt nærmer os datoen 1. marts, som sidste frist for ansøgning via optagelse.dk.