I vinteren og foråret 2021 kørte vi på vores Facebook-side en række opslag, hvori medlemmer af vores bestyrelse præsenterede sig selv i korte videoklip. De er reproduceret herunder, så de er bevaret for eftertiden.

Karina Meinecke, 7. februar 2021

(se dette opslag på Facebook)

Over de næste uger vil vi — ind i mellem andre opslag, om det der optager Danmarks Vejlederforening lige nu — præsentere jer for hvert enkelt bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening.

Se med i dag, og mød Karina Meinecke, formand for Danmarks Vejlederforening.

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Hej, jeg hedder Karina Meinecke, og jeg er formand for Danmarks Vejlederforening. Som formand præsenterer jeg foreningen udadtil. Det gør jeg blandt andet ved at deltage i styregrupper og rådgivningsgrupper, og så skriver jeg høringssvar som har relevans for vejledningsområdet sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer. Jeg sidder også med i VEJLEDERENs bladudvalg, og er med til at se på hvad indhold der kan være relevant for vejledere rundt omkring i landet. Og så bruger jeg energi på at få vejledning på dagsordenen de steder hvor det er muligt.

Til dagligt arbejder jeg som UU-vejleder i Københavns Kommune, hvor jeg arbejder med grundskoleområdet. Der er mange ting der optager mig inden for vejledning, men en af de ting der fylder meget lige i de her dage, det er, at jeg mener at alle grundskoleelever har ret til at have vejledning af den lokale KUI-vejleder, som de kender fra deres kollektive vejledning.

Da jeg valgte at melde mig ind i Danmarks Vejlederforening, var det fordi jeg havde et stort ønske om at være med til at have fokus på vejledningen. Der er mange vejledningsområder, og der er mange mennesker, og super mange spændende opgaver inden for vejledningsområdet rundt omkring i landet. Det er jeg selvfølgelig blevet klogere på, fordi jeg er kommet med i et netværk, hvor denne mangfoldighed er repræsenteret. Det giver mig en ny viden og noget inspiration i mit daglige arbejde, men det gør også at det bliver lettere at slå et slag for den professionelle vejledning, som jeg synes er så vigtig.

Lis Brok-Jørgensen, 14. februar 2021

(se dette opslag på Facebook)

Vi forstætter vores serie, som præsenterer jer for hvert enkelt bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening. Se med i dag, og mød Lis Brok-Jørgensen, næstformand for Danmarks Vejlederforening.

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Jeg hedder Lis Brok-Jørgensen, og er næstformand i Danmarks Vejlederforening. Som næstformand er jeg først og fremmest sparringspartner til vores formand, Karina Meinecke. Derudover sidder jeg også i styringsgrupper på vejledningsprojekter vi bliver budt ind i, ligesom jeg også deltager i møder med vores samarbejdspartnere, som fx EUK, Enheden for Uddannelses- og Ervervsvejledning under Kommunernes Landsforening.

Til daglig er jeg vejlederkonsulent i Efterskoleforeningen, hvor jeg er vejleder for de godt 600 efterskolevejledere, der er på de 249 efterskoler i Danmark. Her er jeg overordnet bindeleddet mellem efterskolerne og Børne- og Undervisningsministeriet, men jeg er også bindeleddet til de kommunale vejledere, altså under EUK, som jeg nævnte før. Jeg støtter også efterskolerne i at få udviklet deres vejledning endnu mere, og det gør jeg gennem kurser, møder og konferencer.

Det jeg er optaget af lige nu, er brobygningsbekendtgørelsen. At få ændret den. For 9. og 10. klasse. Her hvor den fysiske brobygning blev aflyst i år, blev der afprøvet at udvikle mange nye modeller for hvordan brobygning kan give mere mening for eleverne. Så der er momentum, oplever jeg lige nu, til at arbejde for det.

Jeg kom ind i Danmarks Vejlederforening i 2009, fordi jeg gerne ville sætte vejledning på den politiske dagsorden, og dermed også have indflydelse på lovgivningsområdet. Og det arbejder jeg stadig for.

Iben Bak Larsen, 21. februar 2021

(se dette opslag på Facebook)

Serien "Mød Bestyrelsen" fortsætter. Ved generalforsamlingen d. 26/11 fik vi et splinternyt bestyrelsesmedlem ved navn Iben Bak Larsen, samt to nye suppleanter, Henrik Overgaard og Inge Stange Rasmussen. Yderligere blev to tidligere suppleanter valgt ind som ordinære bestyrelsesmedlemmer — det drejer sig om Christina Rath og Jacob Bækkegaard. Jacob, Henrik, Inge og Christina kan du glæde dig til at hilse på senere på foråret — i dag kan du møde Iben her.

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Hej, jeg hedder Iben Bak Larsen, og jeg er det nyest tilkomne bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening. Jeg er rigtig glad og rigtig beæret over at få lov til at sidde med her.

Til daglig er jeg uddannelsesvejleder i Ungecentret Skanderborg Kommune, hvor jeg er grundskolevejleder for fire grundskoler. Så har jeg også lov til at have fingerene med i nogle forskellige udviklingsprojekter, og så får jeg også lov til at undervise en lille smule på vejlederudddannelsen for VIA i Århus, sådan på timebasis.

Som vejleder og som medlem af Danmarks Vejlederforening er jeg optaget af det der sker, når vi som repræsentanter for et system møder mennesker i forskellige vejledningssituationer. Jeg synes der er rigtig meget magt på spil, der er rigtig meget etik på spil, og hele det spænd og alle de overvejelser, der ligger der, dem er jeg enormt optaget af. Både sådan helt lavpraktisk, men også på et lidt mere filosofisk og teoretisk plan, kan man sige, og synes det er vigtigt at vi som profession tør at diskutere nogen af de her ting med hinanden.

I min praksis for tiden er jeg optaget af hvordan vi kan have gode samtaler med eleverne i 8. klasse om uddannelsesparathed. Det er altid en opgave jeg synes er svær, og hvor der er en etisk balancegang at gå. Lige for tiden hvor vi har dem sådan her på skærmafstand, og vi også har lærerne på afstand, som jo er vores gode samarbejdspartnere i hele uddannelsesparathedsprocessen, der synes jeg, det er noget af det der er svært og udfordrende for tiden, og som jeg gør mig umage for at prøve at gøre på en ordentlig måde.

Det er noget af det jeg er optaget af for tiden — og så er jeg optaget af, hvordan vi i Danmarks Vejlederforening kan bruge os selv og hinanden som netværk endnu bedre.

Lene Veldt Pedersen, 28. februar 2021

(se dette opslag på Facebook)

I serien "mød bestyrelsen" kan du i dag møde en af de knivskarpe suppleanter i Danmark Vejlederforenings bestyrelse — hils på Lene Veldt Pedersen!

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Hej, jeg hedder Lene Veldt, og jeg er på femte år suppleant i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse. Når jeg ikke møder de skønne mennesker, så møder jeg en masse dejlige unge mennesker nede i UngeGuiden i Silkeborg, hvor jeg er ansat for Silkeborg Kommune som uddannelsesvejleder til at være tilknyttet de 18-30-årige. Derudover er jeg i min fritid frivillig uddannelsesvejleder hos en online rådgivningsside, der hedder MitAssist.

På vejledningsområdet er jeg meget optaget af, hvordan får vi vejledningen ud at leve uden for kontorerne og uden for skolerne, hvordan får vi bevæget os ud der hvor den unge faktisk er. Og lige nu, kan man sige, der er de unge rigtig meget digitalt. Så det er enormt interessant at se det her kæmpe eksperiment vi er landet lige ned i, os vejledere, hvor vi er nødt til at prøve nogle nye teknikker og metoder af. Og jeg er ikke i tvivl om, at alt det vi gør nu, og den måde vi får bragt noget kreativitet og inspiration ind i vejledningsområdet, det kommer til at påvirke vejledningen fremover også. Og måske faktisk også mere, end vi egentlig kan se lige nu.

At være en del af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse giver mig mulighed for at øge mit netværk til en masse andre dygtige vejledere, og det har faktisk også øget mit kendskab til, hvor meget vejledning der bliver udøvet rundt omkring i hele Danmark på alle mulige områder, og at det gælder lige fra en ung nede i 7.-8. klasse, til en 60-årig. Og vejledning kan noget, som man måske bliver mere og mere bevidst om nu, både politisk og også rundt i kommunerne. Og der tænker jeg, at det er enormt interessant, at vi faktisk får oplevelsen af, i bestyrelsen, at vi er med til at præge det område, og at vi er lige så meget med til at præge politikerne, som vi er med til at præge den enkelte vejledte. Dét er mega inspirerende.

Charlotte Knagh Trojahn, 7. marts 2021

(se dette opslag på Facebook)

I dag kan du, i serien, "Mød Bestyrelsen" møde Charlotte Knagh Trojahn. Charlotte brænder bl.a. for lighed og for de studerende. Hils på hende her.

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Hej, mit navn er Charlotte Knagh Trojahn, og jeg er medlem af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse, og det har jeg været i cirka 6 år.

Jeg synes, en af styrkerne ved Danmarks Vejlederforening er, at vi favner hele vejledningsspektret, både i bestyrelsens sammensætning og i vores medlemsskare. Vi har repræsentanter både fra grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne, og helt op i voksenområdet. Det gør det både nemmere, troværdigt, og mere kvalificeret, når vi politisk bliver spurgt om vores faglige holdninger i bl.a. høringssvar og referencegrupper. Personligt er det også enormt lærerigt at stifte bekendtskab med andre faggruppers erfaringer fra deres målgruppe.

Selv har jeg erfaringer fra de længere videregående uddannelser, hvor jeg har siddet som vejleder i 10 år. Mit hjertebarn er de studerende, eller de unge, eleverne, der på en eller anden måde har ondt i livet. Dem, for hvem det ikke bare lige er at studere, og det er sådan et lineært forløb, men dem der går op og ned fordi de psykisk eller fysisk har udfordringer. Og derfor er jeg også meget fagligt optaget af ligestilling, at give lige muligheder for alle unge til at gennemføre en uddannelse i Danmark.

Det er også en faglighed og et blik, som jeg bringer med ind i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse.

Henrik Overgaard, 14. marts 2021

(se dette opslag på Facebook)

I dag kan du møde en vejleder, for hvem digital vejledning er reglen frem for undtagelsen - også før corona. Henrik Overgaard blev valgt som suppleant til bestyrelsen i november og er til dagligt i E-vejledning. Mød ham her.

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Hej, jeg hedder Henrik Overgaard. Jeg er blevet valgt ind som suppleant til Danmarks Vejlederforenings bestyrelse i november 2020. Som suppleant til bestyrelsen sidder jeg ikke bare på udskiftningsbænken. Jeg har været en del af holdet fra dag 1 og deltaget i bestyrelsesmøder og mindre arbejdsgrupper. Det er super spændende og inspirerende at arbejde sammen med vejledere fra alle grene af vejledningslandskabet, og jeg glæder mig til at bidrage med det jeg kan.

Til dagligt arbejder jeg som eVejleder i eVejledning. eVejledning er et tilbud om anonym uddannelses- og karrierevejledning på digitale medier. Vi vejleder på chat, mail, telefon, Skype, og så afholder vi forskellige webinarer og liveoplæg. Hvor andre vejledere på grund af corona har skulle vænne sig til mere online vejledning, så er min hverdag ikke væsentligt forandret, da jeg altid vejleder digitalt og online.

Jeg vejleder i hele uddannelsessystemet, lige fra ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, til efter- og videreuddannelse. Det betyder, at jeg vejleder på tværs af alle aldersklasser og har ikke særligt fokus på én bestemt målgruppe. Her i første kvartal 2021 har vi haft særligt travlt med vejledning til valg af ungdomsuddannelse, søgning af kandidatuddannelser, og ikke mindst til søgning af videregående uddannelse i kvote 2.

Det var lidt af det, der fylder i min hverdag, og så glæder jeg mig til at være med til at udvikle netværket i Danmarks Vejlederforening og arbejde for at professionel vejledning af høj kvalitet også fortsat er i fokus.

Marie Nordskov Nielsen, 21. marts 2021

(se dette opslag på Facebook)

I serien "Mød Bestyrelsen" er det i dag en fornøjelse, at kunne præsentere Marie Nordskov Nielsen, kasserer og engageret medlem i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse. Mød hende her.

(direkte download af video)

Transkription af video (klik for at udvide/sammenfolde)

Hej! Jeg hedder Marie Nordskov Nielsen, og jeg varetager funktionen som kasserer i Danmarks Vejlederforening. Jeg har været med i bestyrelsen og haft denne her funktion i lidt over to år nu, og jeg synes, det er sjovt og berigende, tænker jeg, at sådan hele tiden lære nyt om vejledning i andre dele af vores samfund og uddannelsessystem end der hvor jeg lige er.

Som kasserer har jeg selvfølgelig ansvaret for vores økonomi, men vi samarbejder også med Kulturgyngen, som er en socialøkonomisk virksomhed i Århus. De står for at udvikle vores regnskab og er en sparringspartner. Jeg står for det daglige drift og holder også styr på alle vores medlemmer, og har derfor også behov for oplysninger fra medlemmerne, hvis de flytter og vores blad VEJLEDEREN dermed skal sendes til en ny adresse. Så er du i den situation, så kontakt mig endelig. Min mail er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det fremgår også af vores hjemmeside.

Til daglig er jeg efterskolelærer på en efterskole i Himmerland, og her er jeg den ene i et vejledningsteam på tre. Vi varetager selv al vejledning, og må også selv bestemme, hvordan vi tilrettelægger vores vejledningstilbud. Det betyder, vi både sådan serverer vejledningsaspekter i den daglige undervisning, og at alle medarbejdere har samtaler med eleverne om fremtiden og om målsætninger for skoleåret, og derudover afholder vi vejledere så individuelle samtaler med alle elever, som har lidt mere fokus på uddannelse.

Jeg er generelt optaget af, at alle har adgang til vejledning, ligegyldigt alder, livssituation og parathedsvurdering. Jeg mener, at alle skal udfordres og informeres og have mulighed for at skabe refleksion og selvindsigt. Det skal ikke begrænses til ikke-uddannelsesparate, arbejdssøgende eller studerende. Derudover er jeg ikke fan af uddannelsesparathedsvurderingen i sin nuværende form og forløb. Jeg kunne drømme om, at vi turde tænke anderledes. Ikke så firkantet og i fast form, men mere tog udgangspunkt i det enkelte menneske og dennes livssituation.

Det vil jeg selvfølgelig arbejde for, og oplever også at Danmarks Vejlederforening står stærkt og har indflydelse, også på de politiske beslutninger. Ikke at det ikke er spændende og lærerigt, og fedt at vi kan være med til at påvirke udviklingen af vejledningen i landet.

Christina Rath, 28. marts 2021

(se dette opslag på Facebook)

I dag kan du, i serien "Mød Bestyrelsen", hilse på Christina Rath. Chris har i mange år været suppleant, men er nu trådt ind på en bestyrelsespost i Danmarks Vejlederforening. Chris' praksis foregår i en ramme, som for mange af os er ukendt land; nemlig i fængsler, hvor vejledningen har en helt særlig rolle.

(direkte download af video)

Inger-Lise Lund Petersen, 4. april 2021

(se dette opslag på Facebook)

I serien "Mød Bestyrelsen", kan du i dag hilse på Inger-Lise Lund Petersen, som udover at være forfatter til bogen "Eksistentiel Vejledning" også er bestyrelsesmedlem i DVF. Inger-Lise er bl.a. optaget af, hvordan vejledning kan biddrage til, at seniorer får en meningsfuld overgang til pensionstilværelsen. Mød hende her.

(direkte download af video)

Jacob Bækkegaard, 11. april 2021

(se dette opslag på Facebook)

Serien "Mød Bestyrelsen" forstætter - i dag kan du møde Jacob Bækkegaard, der ikke bare arbejder som vejleder, men ER vejleder. Og heldigvis er han også bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening. Hils på ham her...

(direkte download af video)

Inge Stange Rasmussen, 18. april 2021

(se dette opslag på Facebook)

I dag kan du, i serien "mød bestyrelsen", træffe Inge Stange Rasmussen. Inge er suppleant i vores bestyrelse og arbejder til daglig med at vejlede unge mennesker på FGU Hovedstaden.

(direkte download af video)

Karen Lintner, 25.april 2021

(se dette opslag på Facebook)

Karen Lintner er suppleant i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse, og til daglig er hun karrierekonsulent på Aarhus Universitet. Karen er vejleder, og et eksempel på at vejledning sker i mange jobs - uanset det fremgår direkte af titlen. Mød hende her.

(direkte download af video)

Eva Nørgaard Jensen, 2. maj 2021

(se dette opslag på Facebook)

Vejledning foregår - som bekendt - i mange arenaer. Også på højskoler! Både den lavpraktiske og den mere eksistentielle... Sidste levende billede i vores serie "mød bestyrelsen", er Eva Nørgaard Jensen, som er vejleder på Uldum Højskole og medlem af bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening - mød hende her!

(direkte download af video)