Positive elementer i regeringens ungdomspakke  
Danmarks Vejlederforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu spiller ud med at ville tilvejebringe 5.000 flere praktikpladser til unge, så de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse og samtidig modvirke, at ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast.

Positive elementer i regeringens ungdomspakke 
Danmarks Vejlederforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu spiller ud med at ville tilvejebringe 5.000 flere praktikpladser til unge, så de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse og samtidig modvirke, at ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast.At 3.000 af disse skal etableres som skolepraktik, kan imidlertid virke noget betænkeligt. Skolepraktik må være en nødløsning, men er trods alt bedre end ingenting, og det er med til at forbedre erhvervsskolernes muligheder for at tilbyde virksomhedsforlagt undervisning.Det er i den forbindelse meget afgørende, at regeringsudspillet effektueres så hurtigt som muligt, samt at der er tale om egentlige praktikpladser og ikke forkortede forløb, der i værste fald kan ende med, at unge står med kun halve uddannelser.Det er værd at notere sig, at den milliard, der er afsat, også skal anvendes, så unge 18-19-årige modtager et uddannelses- eller jobtilbud, så snart der er ledige. Her ligger der en spændende udfordring for samarbejde mellem jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning.Danmarks Vejlederforening har stor sympati for, at man med udspillet ”Ny chance til unge” ønsker, at endnu flere unge kommer ud af passivitet og over i job og uddannelse. Foreningen ser ligeledes positivt på, at der skal gives bedre mulighed for mentorstøtte til unge ledige, som går i gang med en uddannelse. Mentorstøtten skal gives til unge, når jobcenteret vurderer, at de har brug for støtte til at få en god start på uddannelsen. Nogle unge har brug for ekstra støtte for at kunne gennemføre en ordinær uddannelse eller praktik på en virksomhed. Derfor kan de have behov for at få mentorstøtte. Foreningen vil dog gerne pointere, at mentorordninger ikke kan erstatte en egentlig vejledningsindsats, som kan føre til den unges forståelse af betydningen af at gennemføre en uddannelse.Danmarks Vejlederforening har stor sympati for ønsket om at gøre en særlig indsats for at hjælpe unge kontanthjælpsmodtagere til et job eller en uddannelse. Dette vil efter foreningens opfattelse kunne være en opgave for de tværgående kommunale initiativer, som foreningen tidligere har peget på, nemlig etablering i de enkelte kommuner af ungeteams bestående af uddannelsesvejledere fra UU-centrene, sagsbehandlere, socialrådgivere og medarbejdere ved jobcentrene, der i samarbejde er parat til at se muligheder og løsninger, som kan løse marginaliserede unges problemer. Det er hævet over enhver tvivl, at unge, der gennemfører en uddannelse, klarer sig langt bedre senere i livet.Danmarks Vejlederforening vil på ny understrege betydningen af, at såvel private som offentlige virksomheder er meget opmærksom på, at de også i krisetider bidrager til at tage unge i lære. Ellers er der risiko for, når krisen er drevet over, at virksomhederne mangler uddannet og velkvalificeret arbejdskraft. 

Venlig hilsen
 
Per Rye
formand Danmarks Vejlederforening

tlf. 20862501 / 24286370 / 98467910
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.