I oktobernummeret af VEJLEDEREN har journalist Ole Wisler interviewet UU-ledere fra fire forskellige kommuner om, hvordan det går med deres nye kommunale ungeindsatser. Det viser sig, at der er stor forskel kommunerne imellem — nogle er klar på de nye opgaver, og nogle er mere tøvende. Læs hele artiklen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Stor forskel på sammenhængende ungeindsats landet over

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.