En skikkelse omgivet af et abstrakt blåt mønster

“Stadig flere voksne danskere på arbejdsmarkedet kan genkende en følelse af at være fastbrændte og kørt fast, lyder det fra flere faglige organisationer, som magasinet Vejlederen har været i kontakt med. Når fagforeningerne opslår temamøder om fastbrændthed i jobbet, vælter det ind med tilmeldinger og emnet figurerer også hyppigere i vejledningssamtalerne.” Sådan begynder Torben Elsig-Pedersen en artikel i seneste nummer af VEJLEDEREN om voksne, der føler sig fastbrændt i jobbet.

I bladet kan du også møde Iben Bak Larsen, passioneret uddannelsesvejleder og medlem af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse. Hun beskriver sin oplevelse af at vejlede i krydspresset mellem systemets krav og hensynet til den unge.

Portrættet af Iben Bak Larsen kan kun læses i selve bladet, men artiklen om fastbrændthed kan også læses her på hjemmesiden: Flere oplever fastbrændthed i jobbet

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.