En rødhåret skikkelse, som kigger væk fra et meget firkantet baggrundsmønster

Så er et nyt nummer af vores medlemsblad VEJLEDEREN blevet sendt ud til vores medlemmer. Denne gang kan du bl.a. læse Bo Klindt Poulsens velskrevne klumme om de brandmetaforer, man ser overalt i stillingsannoncer: Hvis man virkelig brænder for sit job, ligger det så ikke snublende nær, at man brænder ud og brænder op?

Bladet indeholder også en tankevækkende artikel om vejlederens rolle i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. Mads Eriksen fra Dansk Erhverv argumenterer for mere realistisk jobrettet vejledning, altimens Danmarks Vejlederforenings formand Karina Meinecke hellere vil skrue op for nysgerrigheden og skabe motivation, og Anne Sophie Madsen fra EVA påpeger at større fokus på erhvervsuddannelserne ville være både tids- og resourcekrævende, og derfor vil kræve en villighed til at prioritere det.

Bo Klindt Poulsens klumme kan kun læses i det fysiske blad, men debatartiklen kan også læses her på hjemmesiden: Alt er ikke lystbetonet

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.