Vi har tidligere skrevet om Ekspertudvalgets forslag om, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen med Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU).

Nu er regeringens forslag til det forberedende område så kommet, herunder et forslag om at forenkle rådsstrukturen på ungdomsuddannelserne, så “der skabes en mere entydig og sammenhængende rådgivning af undervisningsministeren”. Udspillet indeholder forslag om en nedlæggelse af Rådet for Ungdomsuddannelser og Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, samt at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser udvides til også at omfatte det forberedende området og vejledningsområdet.

I DVF ser vi det som en stor fejl at nedlægge Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Vi foreslår, at Dialogforum bevares.

Dialogforum er både et råd med fokus på vejledning af unge i hele uddannelsesområdet, og med fokus på hele voksenvejledningsområdet, som er atomiseret og uoverskueligt. Dialogforum har derfor et vigtigt og bredt dobbeltformål, som vil forsvinde, hvis det lægges ind under en råd med et meget snævrere fokus: Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Det vil gå ud over den professionelle og faglige rådgivning af ministeren om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for unge og voksne.

Læs mere på nedenstående links:

På bestyrelsens vegne
Charlotte Knagh Trojahn, formand
og
Carla Tønder Jessing, næstformand