generalforsamlingen d. 13/9 2017 blev Carla Tønder Jessing valgt som ny formand for Danmarks Vejlederforening. Tidligere formand Charlotte Knagh Trojahn ønskede ikke genvalg, men blev i stedet valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. Carla Tønder Jessing har stor erfaring med vejledning og er tidligere videncenterleder v/ VIA University College. Hun blev første gang valgt ind i bestyrelsen i 2012 og har gennem årene repræsenteret foreningen i en række udvalg, både i Danmark og internationalt. Danmarks Vejlederforening er stolte af at have en så stor vejledningsfaglig kapacitet på formandsposten.

Yderligere blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen. Se den nye bestyrelse her på hjemmesiden: Bestyrelsen

Læs hele referatet her: Referat generalforsamling 2017