Bestyrelsen har netop afgivet høringssvar på 4 lovudkast, som har med den kommende FGU-lov at gøre. Denne nye lov vil betyde store forandringer på vejledningsområdet.

Særligt er nok lovudkast 3 interessant, fordi det handler om markante ændringer af den nuværende vejledningslov. Det vil betyde, at der ikke længere vil være en specifik lov om uddannelses- og erhvervsvejledning, hvilket Danmarks Vejlederforening beklager. Desuden er vi meget bekymrede for, at den professionelle vejledningsfaglighed og vejledningsudførelse vil blive udvisket i den foreslåede nye struktur, hvor ansvaret bliver lagt hos kommunalbestyrelsen i meget forskellige kommunale rammer.

Læs alle fire høringssvar her på hjemmesiden: