På et fælles seminar d. 12.-13. april for bestyrelserne fra hhv. Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening arbejdede vi videre på planerne om en eventuel sammenlægning af de to foreninger. Den nuværende plan er at sammenlægge pr. 1/1 2020, såfremt begge foreningers medlemmer stemmer for forslaget.

Læs mere i seneste nyhedsbrev samt i referatet fra seneste bestyrelsesmøde.