Torsdag d. 22. november afholdt Danmarks Vejlederforening sin årlige generalforsamling, og referatet kan nu findes på hjemmesiden: Referat af generalforsamling 2018. Det var en veltilrettelagt generalforsamling med oplagte og engagerede deltagere. Bestyrelsens sammensætning er efter mødet uændret, med undtagelse af foreningens tro kasserer gennem mange år, Stig Ravn, som valgte at stoppe. Han bliver fra d. 4/12 afløst af Marie Nordskov Nielsen.

Tidligere samme dag afholdtes et bestyrelsesmøde, og referatet derfra kan som sædvanlig findes under menupunktet bestyrelsesarbejde.