Som vi var en af de første kilder til at fortælle om her i påskeferien, er vores bestyrelsesmedlem Karina Meinecke en af de 21 udvalgte medlemmer af Undervisningsministeriets nye rådgivningsgruppe for en forenklet elevplan. Vi ønsker hende et stort tillykke.

Rådgivningsgruppen skal ifølge Undervisningsministerietse på mulighederne for at integrere de forskellige planer, eleverne møder i 8. og 9. klasse. Udover elevplanen drejer det sig om uddannelsesparathedsvurderingen, uddannelsesplanen og studievalgsportfolioen.” Rådgivningsgruppen vil undervejs samarbejde med en ekspertgruppe, som bliver nedsat i efteråret 2019.