Den 1. august startede den nye kommunale ungeindsats (KUI), og i den forbindelse har Under­visnings­ministeriet udgivet en serie på fire udgivelser, der kan give inspiration til og indsigt i arbejdet som vejleder i KUI.

Udgivelserne er:

God læselyst!