Ved generalforsamlingen 18/11 2019 blev Karina Meinecke valgt som ny formand for Danmarks Vejleder­forening. Foreningens tidligere formand, Carla Tønder Jessing, havde valgt ikke at genopstille.

Derudover fik bestyrelsen to nye medlemmer og to nye suppleanter, og Laura Cordes Felby holdt et spændende oplæg om karrierelæring i gymnasiet.

Læs mere her: Referat generalforsamling 2019