Forældreindsatsen Ditbarnsfremtid har lavet en podcastserie under overskriften Samtaler om uddannelse. Vores formand Karina Meinecke er sammen med Rie Thomsen med i podcast 1: Forældre må godt blande sig, hvor de taler om det at være i tvivl om sit uddannelsesvalg og hvordan man som forældre kan støtte op om processen. Karina er også med i podcast 2: Er du i tvivl, er du ikke alene, hvor hun taler med fire unge om deres valgproces og drømme for fremtiden. I podcast 3: Forældre som bolværk, som kommer i næste uge, er vores næstformand Lis Brok-Jørgensen i studiet sammen med Rita Buhl. De taler også om forældrenes rolle i forbindelse med uddannelsesvalget. Der kommer yderligere to podcast. I kan finde dem alle her: Podcast | Ditbarnsfremtid

En anden medieoptræden fandt sted den 29. november 2019, hvor Karina var i P1 Morgen i forbindelse med EVAs undersøgelse, der viser at køn spiller en rolle for valg af uddannelse. Hør hvad Karina havde at fortælle: P1 Morgen | Fredag 29. nov. 2019