Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2020, kl. 19:30.

For første gang i foreningens historie vælger vi at afholde den virtuelt. Procedure for dette oplyses, sammen med den endelige dagsorden, senest den 11. november 2020 her på vores hjemmeside.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. den 29. oktober 2020. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
  6. Valg af formand
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
  10. Evt.

Yderligere informationer om generalforsamling og vores vedtægter findes her på hjemmesiden under menupunktet Vedtægter.