Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser. Denne gang handler det blandt andet om en ny narrativt baseret vejledningsmetode udviklet specifikt for grønlandske unge af UU-vejleder Morten Skovlund og Louise Maud Schäffer fra Foreningen Grønlandske Børn på basis af projektet De nødvendige skridt på vejen. Metoden handler som udgangspunkt om, at det ikke er vejlederens opgave at sige hvad der skal tales om, men at det i stedet er den unge selv, der vælger ud fra 9 forskellige temaer som fx familie, fritid og skole.

Derudover indeholder bladet en anmeldelse af bogen Vejledningsdidaktik, som udkommer i 2. reviderede udgave, redigeret af Peter Plant og Rita Buhl. Den nye udgave er 190 sider fordelt på 8 kapitler, hver med sin egen forfatter. Rita er medlem af bladets faste anmelderpanel 3xR, så denne anmeldelse er skrevet af en gæsteanmelder: Anne Holm-Nordhagen, universitetslektor og programkoordinator for master i karrierevejledning v/ Universitetet i Sørøst-Norge.

Artiklen om den grønlandske vejledningsmetode kan du kun læse i selve bladet, men anmeldelsen kan også læses her på hjemmesiden: Vigtigt oplæg til dialog om karriere og karrierevejledning

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.