Som led i det nordiske samarbejde (NFSY) udarbejder Danmarks Vejlederforening hvert år en landerapport, som gennemgår, hvad foreningen har lavet i årets løb, og hvad der vejledningsfagligt er sket i Danmark.

I dette års rapport handler det naturligvis en del om, hvordan COVID-19 påvirkede det hele, og hvordan de danske vejledere håndterede situationen.

Du kan læse rapporten her (pdf): Danmarks Vejlederforening Landerapport 2020

Læs mere om det nordiske samarbejde her: Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning (NFSY)