I juni bad vi vores medlemmer og andre interesserede om at indsende anbefalinger af bøger om vejledning, hvorefter vi ville trække lod blandt indsenderne om et gavekort på 500 kr. Denne sommerkonkurrence kom der 5 anbefalinger ud af.

Anbefalingerne vil løbende hen over sommeren blive lagt op på vores Facebook- og LinkedIn-sider.

Jeres anbefalinger

First Steps in Counselling — A students’ companion for basic introductory courses af Pete Sanders

Anbefalet af Anette Jochumsen

Jeg har gennem årene haft stor glæde af Pete Sanders bog A students’ companion for basic introductory courses.

Bogen sætter vejledning ind i en faglig kontekst og anskueliggør, hvor alle de her ideer om vejledning kommer fra og hvilke andre hjælpeprofessioner vejledning har snitflader med. Sanders betoner, at mange godt kan bruge vejledningsfærdigheder, uden at de af den grund kan kalde sig vejledere.

Det bedste ved bogen er de mange refleksionsøvelser, der sætter læseren i gang med at fundere over ens faglige ståsted.

Bogen giver både overblik over teoridannelserne på feltet og konkrete input til praksis. Den er rigtig god, hvis man som vejleder trænger til at blive pudset lidt af og genfinde det faglige fodfæste.

Taler til ungdommen — Hemmeligheder, opsange og gode råd fra 26 markante danskere

Anbefalet af Stine Nedelkovski

Jeg er i gang med at skrive tale til 9. årgang på den skole, hvor jeg er vejleder — og jeg er faldet over denne fantastiske bog. “Taler til ungdommen” som er en bog med 26 ungdomsfortællinger skrevet af forskellige personligheder.

Bogens fortællinger handler om alt fra gamle husmoder råd til vigtige livserfaringer og erfaringer om at finde sig selv.

Og hvad er det så lige jeg tager med i dimissionstalen til 2021 årgangen efter nogle meget anderledes udskolings år. Det må blive et citat fra Bodil Jørgensen indlæg:

“Hvis jeg skulle give et råd til unge i dag, ville jeg bede dem om at kigge op. Kig op fra skærmen, kig op i træerne, læg jer ned, kig op i himlen og opdag, at verden er større end dig selv. Vær ung bare for at være der, og tænk ikke på ungdommen som en rute mod voksenlivet som endestation.”

Hvad ville du mon have ønsket, nogen havde fortalt dig, da du var ung?

Vejledning — valg og læring af Randi Boelskifte Skovhus

Anbefalet af Else Lücking

Det var inspirerende at læse om Randi’s studie fra praksis og de unges refleksioner i forhold til at bruge vejledningstilbud, som fx brobygning og praktik. Hvor nogen unge oplever at et tilvalg af brobygning og praktik betyder, at de går glip af undervisning. Og hvordan de så vægter den viden de kan få i praktik op imod at “miste” undervisning.

Det også inspirerende at observere at nogen unge træffer et valg om ungdomsuddannelse uden at tænke så meget over, hvad de så kan bagefter, mens andre gerne vil kunne lave den langsigtede plan.

Jeg synes at bogen er brugbar fordi, den fortæller noget om snitflader i vejledningen hos KUI og hvor vi kan byde ind i eVejledning. Og vi kan også i vejledningen sætte fokus på, at man lærer forskellige steder. Og at man ikke behøver blive dårligere til et fag, fordi man vælger at bruge en uge i praktik eller brobygning. Jeg tænker, at vi har en opgave i at hjælpe de unge til at søge viden og bruge forskellige kanaler til at træffe valg af uddannelse. Og vi har en opgave som vejledere og lærere i at arbejde sammen om vejledningen til de unge. På den måde var der meget inspiration til omtalte bog, hvor Randi formidler på en god måde.

Den motiverende samtale — støtte til forandring af William R. Miller og Stephen Rollnick

Anbefalet af Kate Klokkerholm

Jeg anbefaler denne bog — Den Motiverendes Samtales “bibel” — fordi den inspirerer til at vejlede på et grundlag, hvor autonomi, værdighed og handlekraft, forbliver hos den vejledte. Metoden hjælper den vejledte til at blive mere opmærksom på de forhold, der kan stå i vejen for konstruktiv og positiv handling (både hvad angår de indre og ydre barrierer) og den styrker den vejledtes motivation, som jo er krumtappen i al handling. Uden motivation, forbliver mange i status quo — og derved lader man måske andre om at udstikke ens valg og livsvej. Metoden er primært en kommunikationsmetode, der knivskarpt stiller ind på, hvordan du som vejleder bruger dine sproglige virkemidler og din empati til gavn for det menneske du vejleder.

UPS! Det blev lidt mere end tre linjer. Sorry! For mig var den øjenåbnende og jeg håber du vil give den en
sommer-chance.

Homo Futura — 7 kompetencer til en bedre fremtid af Camilla Mehlsen

Anbefalet af Hanne Lund-Nielsen

Hvis du kun skal læse én bog om hvilke kompetencer der er vigtige, så er det Homo Futura. Camilla Mehlsen belyser, hvilke kompetencer der er væsentlige (væsentligste 7!) i en digital fremtid med menneskers behov i fokus, og underbygger med et hvorfor de er vigtige, samt ikke mindst hvordan vi skal værne om dem. Bogen er dugfrisk — refererer til Corona-krisen og kan sagtens bære endnu længere. Det gælder for alle, som arbejder med børn, unge, uddannelse, vejledning, studerende og undervisere (lærere og lektorer) og særligt måske også personer med magt til at sætte rammerne for samfundets digitale veje og satsninger. Homo futura kan noget særligt — den er pædagogisk i sin opsætning, samt eksemplarisk med hensyn til underbygning og troværdige let-at-finde-referencer. Bogen er både let og svær på samme tid. Den er skrevet i et sprog som glider og samtidigt indbyder den til konstant refleksion og tanker om implikationer.

Hvis du ikke allerede har erhvervet den, så gør som jeg — skaf den og læs den. Hvis du altså er en person, som leder efter et fremragende bud på, hvordan vi håndterer og indkredser, hvilke kompetencer vi bør gå efter “i en tid under pres i en digital tid, men som er vigtige for det enkelte menneske, samfundet og kloden”. Storladent — og bogen kan bære store ord.

Det eneste som irriterer mig er, at jeg ikke har anbefalet den hurtigere — og at jeg ikke har magt som jeg har agt. Var jeg en levende Lars Larsen så forærede jeg alle voksne bogen. Jeg kan kun opfordre andre med interesse for “filterbobler, hackschooling, just-in-time-læring” og hvordan vi sætter det i spil i en strategisk retning, så vi er klædt på til at hjælpe den digitale generation til læring for livet.

Denne og Mehlsen / Hendricks “Hvordan bliver vi digitalt dannede?” Informations Forlag 2019 — de bør få maksimal opmærksomhed og jeg anbefaler på det kraftigste begge bøger.