Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 29. november 2021, kl. 19:30.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. den 1. november 2021. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Da vi havde god erfaring med at holde generalforsamling virtuelt sidste år, har vi valgt at gøre dette igen i år. Link til ZOOM vil blive offentliggjort på vores hjemmeside vejlederen.org senest et par dage før.

Endelig dagsorden offentliggøres ligeledes på vores hjemmeside senest den 15. november 2021.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer – er ikke på valg i 2021
 8. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 9. Evt.

Yderligere informationer om generalforsamling og vores vedtægter findes på vores hjemmeside under menupunktet Vedtægter.