De sidste uger har vi i bestyrelsen haft travlt.

Den 29. september holdt vi vores første medlemsmøde, med temaet UPV. Her holdt Rita Buhl et spændende oplæg, og bagefter var vi i breakoutrooms, hvor der var mulighed for at tale med andre medlemmer om UPV og vejledning i grundskolen. Vi var glade for arrangementet og der vil komme flere medlemsmøder fremadrettet.

Den 1.-2. oktober holdt bestyrelsen seminar. Det var første gang i meget lang tid at vi fysisk har mødtes og vi havde alle glædet os. Vi brugte dagene på at formulere vores vision for livslang vejledning.  Den skal nu færdigformuleres og så vil vi i det nye år, præsentere den.

Den 11. oktober var vi inviteret til at komme med et kort oplæg til deltagerne i Partssamarbejdet spor 2, i Det nationale program. De ville gerne høre hvordan man kan styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, indenfor de nuværende rammer. Vi kunne have valgt mange vinkler, men denne gang prioriterede vi at fokusere på vigtigheden af at eleverne får den viden og vejledning de har behov for, i forhold til at træffe valg omkring ungdomsuddannelse. Vi opfordrede bl.a. til at man prioriterer at give alle mulighed for individuel vejledning af KUI-vejlederen, at styrke den kollektive vejledning og at uddannelse og job i højere grad end nu sker i samarbejde med de fagprofessionelle KUI-vejledere i kommunerne, f.eks. ved at vejlederne deltager i 20 timer om året i hver klasse i udskolingen.

Du kan til enhver tid følge med i, hvilke arrangementer, bestyrelsen deltager i, ved at kigge på vores kalender — vi gør vores bedste for at holde den opdateret med alt, hvad vi deltager i.