Vi starter 19.30. Link til ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83383483157

Det er muligt at logge på fra 19.15.

Traditionen tro starter vi med et vejledningsrelevant oplæg på en halv time.

I år er vi så heldige at kunne byde velkommen til Peter Plant, som vil holde et oplæg om Green Guidance.

Derefter starter selve generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse
  6. Valg af formand
  7. Valg af kasserer – er ikke på valg i år
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
  10. Evt

Indkomne forslag

Da vi bruger de sociale medier og hjemmesiden til at informere om nyheder, vil vi fremadrettet ikke udgive nyhedsbrevet i samme omfang og arbejder hen imod en udfasning. Derfor er det nødvendigt at ændre ordlyden i vedtægternes § 7 Generalforsamlingen. Hvor der nu står: …via hjemmesiden og nyhedsbrev, foreslår bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening derfor følgende formulering:

Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og sociale medier senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Medlem af bestyrelsen

Hvis du synes det kunne være spændende at være med i en engageret bestyrelse der brænder for vejledning, enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant, er du velkommen til at kontakte Karina på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du ønsker mere information.