Den 29. november afholdt Danmarks Vejlerforening generalforsamling, hvor formanden blev genvalgt med stor opbakning. Peter Plant indledte generalforsamlingen med et oplæg om Green Guidance. På dagsordenen var bl.a. et forslag om vedtægtsændring, ift. gennem hvilke kanaler bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling.

Hvis du vil vide mere om hvad der fandt sted, kan du her på hjemmesiden læse både referatet og formandens beretning.