En illustration af en dør i skygge, som åbner op til et farverigt landskab.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN ved at lande i vores medlemmers postkasser! Denne gang indeholder bladet bl.a. et interview med Anne Sophie Madsen, som er områdechef i EVA, Danmarks Evalueringsintitut. Heri fortæller hun om en ny undersøgelse fra EVA, som viser at de fleste unge allerede i 8. klasse har lagt sig fast på deres valg af ungdomsuddannelse, og at refleksionerne om uddannelsesvalg primært sker “som en privat praksis, hvor forældrene spiller langt den vigtigste rolle.”

Hvis du har lyst til at få mere indblik i de mange forskellige forståelser og konstruktioner af karriere og tilknyttede begreber, der er på spil på forskellige niveauer, så indeholder bladet også en anmeldelse af Laura Cordes Felbys Ph.D-afhandling Med ryggen til fremtiden. Konstruktionen af karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner. Anmeldelsen er forfattet af vores faste anmelderpanel 3xR, bestående af Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, og Rita Buhl.

Anmeldelsen kan du kun læse i bladet, men interviewet med Anne Sophie Madsen er også tilgængeligt her på hjemmesiden: Man kan ikke “sælge” en erhvervsuddannelse til unge

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.