Så er det snart tid til endnu et medlemsmøde. Temaet denne gang er Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse. Vi ses på https://us02web.zoom.us/j/82679543376

(se dette opslag på Facebook)

Danmarks Vejlederforening præsenterer

Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse

Seniorkonsulent Mathilde Hangaard
Danmarks Evalueringsinstitut

MAX 100 DELTAGERE

Inspirationsmøde

Mathilde Hangaard, seniorkonsulent ved EVA, er helt tæt på den nye, store undersøgelse, som beskriver unges valgproces og start på ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen giver et godt indblik i, hvordan unge oplever den proces, de går igennem, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Den viser bl.a., at 9 ud af 10 gymnasieelever har besluttet sig for gymnasiet allerede i 8. klasse, og at valget af en erhvervsuddannelse opleves som svært og som noget for de få.

Ved dette møde vil Mathilde give os et nærmere indblik i rapportens pointer og uddybe vejledningsmæssige perspektiver i den forbindelse.

Tag dig selv og dine kolleger under armen og mød os på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

D. 7/4 KL. 15:30 – 16:30

Program:

Kl. 15:30 – 15:35: Velkomst v. Danmarks Vejlederforenings formand, Karina Meinecke

Kl. 15:35 – 16:00: Mathilde Hangaard præsenterer EVAs undersøgelse og uddyber vejledningsrelevante aspekter af denne.

Kl. 16:00 – 16:05: Spørgsmål til Mathilde

Kl. 16:05 – 16:20: Break out rooms med drøftelser af oplæggets pointer

Kl. 16:20 – 16:30: Fælles drøftelse, spørgsmål og opsamling i virtuelt plenum.

OBS: Efter mødet, må du meget gerne afsætte 5 minutter til evaluering

Vel mødt på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82679543376