Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Danmarks Vejlederforening. Det sker mandag d. 21. november klokken 19-21, online på ZOOM.

Foreløbig dagsorden

 1. Inspirerende oplæg (30 minutter)
 2. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
 7. Valg af formand — er ikke på valg i 2022
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 10. Evt.

Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og vores sociale medier senest 7. november 2022.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dette gøres på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 24. oktober 2022.

Deltag på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87576286557