Der indkaldes hermed til generalforsamling i Danmarks Vejlederforening.

Hvornår: Mandag den 21. november 2022 klokken 19.00

Hvor: Online på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87576286557

Dagsorden:

 1. Præsentation
 2. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
 7. Valg af formand — er ikke på valg i 2022
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 10. Evt.

Der er ikke indkommet forslag til dette års generalforsamling.