Danmarks Vejlederforenings generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes online mandag d. 13. november kl. 19.00

 


Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
2. 
   Aflæggelse af beretning
3.   Aflæggelse af regnskab
4.   Indkomne forslag 
5.   Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
6. Valg af formand.
7. Valg af
    a.  bestyrelse og suppleanter
    b.  2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 8.  Evt.

 

 

 

Link til online GF d. 13. november kl. 19.00 https://us02web.zoom.us/j/84658313573

 

OBS. Linket fører til et waiting room