Nyhedsbrev nr 14

af formand for Danmarks Vejlederforening, Bo Svane Møller

 

Skolerådets Rapport ”Veje til ungdomsuddannelse”

Hvem er bedst til at vurdere om en elev kan gennemføre en gymnasial uddannelse?

 

 

Rapporten »Veje til Ungdomsuddannelse«, som Skolerådets formandskab har bestilt hos Socialforskningsinstituttet, er nu offentliggjort. I denne rapport ses nærmere på hvilke faktorer, der spiller en rolle for unges veje gennem ungdomsuddannelserne, nærmere bestemt den enkelte folkeskoles betydning for de unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen viser bl.a., at det er de skoler, der formår at hæve elevernes standpunkter udover det, man kunne forvente i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund, der får flest unge i gang med en ungdomsuddannelse. (se nedenstående link)

 

For uddannelsesvejledere er kapitel 7 i rapporten interessant. Det omhandler effekten af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er brugt forskellige analysemetoder, som viser forskelligt resultat. To af metoderne viser klart, at UU gøre en positiv forskel, mens en tredje metode viser mere upræcise resultater på UU’s effekt. Konklusionen er dog, at der er positive effekter af UU-vejledningen på andelen af unge, der går den lige vej efter 9. klasse, og der er positive effekter af UU-vejledningen på andelen af etniske elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse.

En af de banebrydende konklusioner i rapporten er, at de unge, der tager 10. klasse, har markant større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9. klasse, end de elever, der går direkte videre efter 9. klasse. Det må give stof til eftertanke hos de politikere, der havde ønsket 10. klasse afskaffet!                                                                                                           

 

Det er ikke bevist i undersøgelsen - men det er normal viden hos fagfolk - at 10. klasse både i folkeskolen, frie grundskoler og efterskoler modner de unge både fagligt og personligt. Konklusionen er, at færre ville have taget en ungdomsuddannelse, hvis vi ikke havde 10. klasse!

Gymnasierne ser dog ikke denne tendens, for Jens Boe Nielsen (formand for Gymnasieskolernes Rektorforening) siger: ”De elever, vi får fra 9. klasse, er som regel modne og helt klar. Hvis det viser sig, at de ikke er, opfordrer vi dem til at tage 10. klasse. Vi hører fra både forældre og elever, at eleverne i den grad trænger til nye udfordringer og krav, så de skal ikke vente et år, hvis de ikke har brug for det.”

Rektorerne vurderer altså, at de oftest får unge, der er parate til uddannelse fra Ungdommen Uddannelsesvejledning, eller…?

 

Hvem er bedst til at vurdere om en elev kan gennemføre en gymnasial uddannelse?

Er det elevens folkeskole i samarbejde med vejlederen, elevens efterskole, eller er det gymnasiets rektor? Eller er det i et samspil?

 

Jens Boe Nielsen omtalte i sidste nummer af VEJLEDEREN, at det kunne være svært for en UU-vejleder eller en efterskole at foretage denne vurdering. Derfor ville rektorerne gerne have mulighed for at indkalde eleven til prøve/samtale, selvom eleven var erklæret ”egnet”. Boe Nielsen nævnte bl.a., at det kunne være svært for efterskolen, når man kun havde haft eleven i ¾ år og skulle bedømme ud fra det.

 

Det viser sig i praksis, at efterskolerne har rigtig gode muligheder for at bedømme eleverne, da de bor på skolen. Efterskolerne oplever eleverne i rigtig mange situationer og får på den måde kendskab til elevens mange kompetencer. Det gælder ikke kun deres faglige, men i høj grad også elevernes sociale og personlige kompetencer, som viser sig at være guld værd, når man starter i en ungdomsuddannelse.

 

Efterskolerne, som sender flere af deres elever på mange forskellige gymnasier, har oplevet, at det kan været svært at gennemskue, hvilke kriterier gymnasierne bedømmer ud fra. Det viser sig nemlig i praksis, at det heller ikke er lige meget, hvilket gymnasium eleven søger. Hver rektor har sin fortolkning. Det har mange af efterskolerne været vidende om i mange år.

Ungepakken lægger op til mere dialog i overgangen, og emnet kunne være godt at mødes om.

Lad os tage imod Jens Boe Nielsens udstrakte hånd og gennem dialog findes fælles fodslaw. Det er jo den unges bedste vi vil.

 

 

 

Link:

Veje til Ungdomsuddannelse:

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2791&PID=9267

 

Bogen ”Kampen mod kroppen” handler om unge og spiseforstyrrelser:

Læsertilbud: VEJLEDERENs læsere kan købe ”Kampen mod kroppen” for 199,-

(normalpris 249,-). + forsendelse

http://www.vejlederen.org/fp/index.php/da/udvalgte-artilkler-fra-qvejlederenq/175-kampen-mod-kroppen-anmeldelse