Universitetsvejlederne har meldt sig ind i Danmarks Vejlederforening
Foreningen for Studie- og Karrierevejledere ved Universitetsinstitutionerne, SKUD, vedtog på deres generalforsamling d. 26/2 2013, at melde sig kollektivt ind i Danmarks Vejlederforening med virkning fra september 2013. SKUD ønsker at fortsætte sit engagement i universitetsvejledningen gennem oprettelse af en ny sektion i Danmarks Vejlederforening. Ved indtrædelse i Danmarks Vejlederforening til september opløses SKUD.

I Danmarks Vejlederforening er glæden stor over beslutningen i SKUD. Formand, Helene Valgreen, udtaler:

”Med den kollektive indmeldelse af SKUD har vi fået en stærk gruppe af vejledere med holdninger, engagement og dygtighed. I Danmarks Vejlederforening glæder vi os til det nye samarbejde. Sammen kan vi i højere grad end nu sætte universiteternes vejledning på den politiske dagsorden. Samtidigt er Danmarks Vejlederforening et skridt nærmere målet: at blive en forening for alle Danmarks vejledere. En forening, som er uafhængig af institutionelle interesser og som fokuserer på det, vi er fælles om, nemlig vejledning som fagligt felt.”

Danmarks Vejlederforenings landsmøde 2013
Datoen for landsmødet er nu fastlagt til 5.-6. september 2013 på Kryb-I–Ly Kro ved Taulov i nærheden af Fredericia. Vi er i fuld gang med at planlægge programmet, som bliver offentliggjort i slutningen af april. I år er landsmødet koblet sammen med Kierkegaard-året og vi tør godt love, at det bliver et spændende og utraditionelt program, der vil give stof til eftertanke. Nærmere info følger, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

 

Mange hilsener og håb om forårets snarlige komme fra

Helene Valgreen, formand og Morten Bjerregaard, næstformand