Magt og lockout
I skrivende stund er der fortsat konflikt i Danmark med 58.000 lærere, der er blevet lockoutet, heraf en mindre gruppe vejledere ansat i bl.a. Jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning og VUC. I medierne er der så småt ved at komme fokus på vejlederne, som ikke er omfattet af lærernes arbejdstidsaftale. Se fx erhvervsvejleder Christa If Jensens udtalelse på dr.dk: Klik her

Selvom vejlederne allerede arbejder 37 timer om ugen uden forberedelsestid, er de lockoutet til stor gene selvfølgelig for vejlederne men også for de mange unge og voksne, der er afhængige af vejledernes indsats i forhold til deres videre færden i uddannelse eller job.

I Danmarks Vejlederforening følger vi konflikten tæt. Vi kan ikke gøre noget ved selve konfliktsituationen, da foreningen ikke er en fagforening og derfor ikke har forhandlingsret. Vores medlemmer kommer fra forskellige fagforeninger og har forskellige interesser i sagen. Men vi bryder os ikke om, at KL har lockoutet vejlederne med det ene formål, at konflikten skal gøre så ondt som muligt. KL har magt – og når man har magt, skal man udvise ansvarlighed og ikke misbruge sin magt.

Vejledning i et Kierkegaard-perspektiv: Forandring og Forførelse
Som tidligere skrevet holder Danmarks Vejlederforening konference/landsmøde d. 5.-6. september 2013 på Kryb-I–Ly Kro i Taulov. Landsmødet bliver organiseret som en åben konference for alle interesserede koblet sammen med generalforsamling for medlemmer af foreningen. Vi glæder os rigtig meget til at vise jer programmet, som bliver offentliggjort i slutningen af april. Temaet er Kierkegaard i relation til vejledning og det er en sammenblanding, der slår gnister!

Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, indleder konferencen med uddeling af Vejlederprisen 2013. Se mere om Vejlederprisen på Schultz' hjemmeside: Klik her.

 

Tilbage er der kun at sige: Mange varme tanker til alle, ikke mindst jer der er lockoutede.

Mange forårshilsener fra Helene Valgreen, formand