Kun vejledning til de få?
Både på UU-ledermødet 4/11 2013 og ved mødet 11/10 i Det Nationale Dialogforum bekendtgjorde Undervisningsministeriet, at den personlige vejledning fremover udelukkende skal gives til unge med særlige behov. Vi er i bestyrelsen stærkt bekymrede over denne udvikling. Læs mere på foreningens hjemmeside: www.vejlederen.org

Fælles kritik af EUD-reform
I oktober skrev Danmarks Vejlederforening sammen med Anders Bondo Christensen, Mark Jensen og Henning Rasmussen en kritik af EUD-reformen. Heri fremhævede vi bl.a., at også ressourcestærke unge kan være i tvivl om uddannelsesvalget. Denne kommentar blev bragt i Berlingske den 29/10 og kan læses på avisens hjemmeside: www.b.dk/kommentarer/grundlaeggende-rigtig-reform-men.

Notat fra Danmarks Lærerforening
Dette efterår har Danmarks Vejlederforening deltaget i en række møder med bl.a. Danmarks Lærerforening. Vi har diskuteret vejledning i folkeskolen, 10. klasse, og udskolingen samlet set, samt folkeskolereformen og EUD-reformen. Nogle af disse tanker er samlet i et notat fra Danmarks Lærerforening, som blev behandlet på et møde i deres skole- og uddannelsespolitiske udvalg den 5. november 2013. Dette notat kan læses på følgende link: www.vejlederen.org/j/images/pdf/Pkt._3_Bilag_1_EUD-notat.pdf. Især pkt. 5 er interessant i forhold til vejledning.

Udtalelse fra Det Nationale Dialogforum
Formandskabet for Det Nationale Dialogforum har udarbejdet en udtalelse om EUD-reformen til undervisningsminister Christine Antorini. Dette er sket på baggrund af møde samt skriftlige indlæg fra medlemmerne. Både udtalelsen og følgebrevet kan læses på foreningens hjemmeside: www.vejlederen.org.

Med ønsket om en dejlig november, 

Morten Bjerregaard, næstformand og Helene Valgreen, formand.