Referat fra generalforsamling
Referatet fra årets generalforsamling ligger nu på foreningens hjemmeside: www.vejlederen.org

Farvel til redaktør Jesper Himmelstrup
Netop som vi troede, at vores blad VEJLEDEREN kørte på skinner og nærmest af sig selv, blev vores redaktør Jesper Himmelstrup sygemeldt. Ret hurtigt stod det klart, at Jesper fremover må prioritere kun at have ét fuldtidsarbejde, nemlig sit nye job som højskolelærer. Det betyder, at vi brat har måttet sige farvel. Fra bestyrelsens side ønsker vi Jesper al mulig held og lykke med tilværelsen som højskolelærer. Vi er kede af at sige farvel til Jesper og samtidigt har vi fuld forståelse for hans valg. Vi kan ikke takke Jesper nok for den høje kvalitet, han har givet VEJLEDEREN i sin tid som redaktør på bladet. Sammen med Jesper har vi udviklet en ramme for bladets indhold. En ramme, som har vist sig robust og som har givet mulighed for et interessant og afvekslende indhold.

Velkommen til VEJLEDERENS nye redaktør Torben Elsig-Pedersen
Vejlederens nye redaktør er 48-årige Torben Elsig-Pedersen, der driver bladforlaget Magasinhuset med adresse i Vejle. Han har mange års erfaring som redaktør i større interesseorganisationer. Han har bl.a. tidligere været redaktionsleder i Danske Gymnastik- og idrætsforeninger og siden år 2000 redaktør for fagbladet Efterskolen. De seneste 5 år har han drevet selvstændig kommunikationsvirksomhed med Efterskoleforeningen som en af virksomhedens store kunder.

Torben Elsig-Pedersen er således stadig redaktør på bladet Efterskolen, og er ganske godt inde i den uddannelsespolitiske dagsorden. Magasinhuset udgiver desuden ungdomsmagasinet TJECK, som udkommer på en lang række ungdoms- og videregående uddannelser.

Torben er gift med Marianne, der er psykoterapeut og skolepædagog. De har tre børn i alderen 17-24 år.

Vi glæder os til samarbejdet med Torben og byder ham varmt velkommen.

Justeret udgivelsesplan
Pga. redaktørskiftet er udgivelsesplanen justeret en smule. Næste nummer af VEJLEDEREN udkommer således 22/10 2013 med deadline for artikler og debatindlæg 1/10 2013. Se den justerede udgivelsesplan på foreningens hjemmeside: www.vejlederen.org

 

Med ønske om en smuk høst og en blå septemberhimmel,

Morten Bjerregaard, næstformand og Helene Valgreen, formand.