Dagsorden til generalforsamling
Dagsorden til årets generalforsamling med bilag ligger klar på foreningens hjemmeside: www.vejlederen.org

Tidspunktet for generalforsamlingen er som bekendt torsdag d. 5. september 2013 kl. 15.00 – 18.00 på Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, 2200 København N. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig – bare kom!

Vejlederen # 5
Vejlederen nr. 5 er på gaden med et væld af interessante artikler og interviews. Læs fx Niels Egelunds kritik af vejledernes indsats, Camilla Hutters’ portræt af Generation Målrettet og Leif E. Pedersens dystre analyse af vejledningens fremtidige vilkår. Sidstnævnte kan læses på foreningens hjemmeside.

Medierne, debat og Facebook
På uddannelsesfronten var et af sommerens hotte emner i medierne vejledernes håndtering af de unges valg af ungdomsuddannelse. Danmarks Vejlederforening blev også involveret, hvilket afstedkom nogen debat i foreningen. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi også gerne vil høre DIN mening.

Møder med eksterne interessenter
Danmarks Vejlederforening er repræsenteret i en række eksterne fora og er i denne tid inviteret til interessante møder med DEA’s Ungdomskommission, Danmarks Lærerforening, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Dansk Industri. Følg med på vores kalender på hjemmesiden.

 

Vi ønsker jer en glædelig sensommer og håber at se mange af jer til generalforsamlingen.

Mange hilsener fra Morten Bjerregaard, næstformand og Helene Valgreen, formand.