Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Ny næstformand
  • Rettelse til tidligere nyhedsbrev
  • Aktiviteter og kalender

Ny næstformand
Foreningens næstformand, Morten Bjerregaard, har valgt at forlade bestyrelsen pga. for mange arbejdsopgaver i hans fuldtidsjob. Vi er kede af at miste Mortens vejledningsfaglige engagement og visionære udsyn, men vi har fuld forståelse for hans beslutning. Vi vil gerne her takke Morten for hans store indsats for Danmarks Vejlederforening, og vi ønsker ham alt det bedste fremover.

Bestyrelsen har derfor konstitueret sig på ny. Foreningens nye næstformand er Lis Brok-Jørgensen, som har siddet i bestyrelsen siden 2009. Lis er vejledningskonsulent i Efterskoleforeningen og har været det siden 2004. Dermed har hun et bredt og indgående kendskab til, og ikke mindst stor erfaring med, både den faglige side af vejledningen og vejledningslandskabet institutionelt set. Vi er meget glade for, at Lis har taget imod opfordringen om at blive næstformand.

Rettelse til tidligere nyhedsbrev
Der havde indsneget sig en uklar formulering i Danmarks Vejlederforenings nyhedsbrev, som blev udsendt 2. marts 2014. Den korrekte ordlyd er således (rettelserne er kursiveret):

“På et akut indkaldt møde i Det Nationale Dialogforum d. 28. februar 2014 forklarede embeds-mændene i Undervisningsministeriets Vejledningskontor, at det i praksis betyder, at den personlige vejledning fremover udelukkende vil blive tilbudt for de ca. 20 %, der vurderes at have særlige vejledningsbehov. Uddannelsesparathedsvurderingen skal ske i 8. klasse i første omgang automatisk på grundlag af skolens bedømmelse af de personlige og sociale forudsætninger og elevernes karakterer og derefter evt. ved en justering af UU-vejlederen.”

Vi beklager uklarheden.

Aktiviteter og kalender
Bestyrelsen deltager i en række møder med eksterne interessenter dels for at vedligeholde og udvide foreningens netværk og dels for at få nye perspektiver på vejledning og opdatere vores viden. På hjemmesiden findes en kalenderfunktion, som vi opdaterer løbende for at synliggøre vores aktiviteter: www.vejlederen.org

 

På bestyrelsens vegne, Helene Valgreen, formand.