Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Generalforsamling
  • Nye høringssvar
  • Dialogmøde i Det Nationale Dialogforum (DND)
  • Næstformanden indtrådt i bestyrelsen for Søfartens Fremme
  • Nyt bestyrelsesmedlem
  • Nyt nyhedsbrev om internationale uddannelsesprogrammer

Generalforsamling
Så er det tid igen! Den 8. september kl. 15-18 holder Danmarks Vejlederforening sin næste generalforsamling. Det foregår i København. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Nye høringssvar
D. 3. juni afgav foreningen sammen med Danmarks Lærerforening høringssvar vedrørende Uddannelse og Job, et kommende timeløst emne i folkeskolen, som vil erstatte Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA). Læseplanens indhold er spændende og relevant, men vi er bekymrede for, om lærerne har tid og overskud til at fokusere på emnet, når det netop er timeløst. Desuden har mange lærere ikke den nødvendige efteruddannelse i vejledning, så vi forudser store lokale forskelle på, hvilke karrierekompetencer eleverne opnår. 

Derudover afgav vi i april høringssvar vedrørende den nye eud-reform. Dette forslag indeholder flere problematiske elementer. Bl.a. er det tydeligt ud fra de allokerede ressourcer, at gruppevejledning ses som en spareøvelse snarere end et pædagogisk værktøj, og vi frygter, at “kollektiv vejledning” ses som en eufemisme for informationsarrangementer. 

Begge disse høringssvar kan læses på vores hjemmeside www.vejlederen.org.

Dialogmøde i Det Nationale Dialogforum (DND)
Også d. 3. juni holdt NDL et af sine tilbagevendende dialogmøder. Der var en livlig diskussion om eud-reformens konsekvenser for vejledningsområdet. Referater fra møderne i DND findes her.

Næstformanden indtrådt i bestyrelsen for Søfartens Fremme
Næstformand Lis Brok-Jørgensen er blevet valgt til medlem af bestyrelsen i Foreningen for Søfartens Fremme og repræsenterer dermed Danmarks Vejlederforening i “Det Blå Danmark”. Vi ønsker Lis tillykke med valget.

Nyt bestyrelsesmedlem
DTU-vejleder Liza Smidt er indtrådt som ordinært medlem i bestyrelsen, som nu har 9 medlemmer og 2 suppleanter. Liza er formand for vores sektion SKUD (Studie- og Karrierevejledere ved Universitetsinstitutionerne i Danmark). Velkommen til Liza!

Nyt nyhedsbrev om internationale uddannelsesprogrammer
Vi har modtaget information om, at Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer udsender nyhedsbrevet UDSYN - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, som udkommer en gang om måneden og giver en opdatering om muligheder for tilskud til internationale uddannelsessamarbejder. Det præsenterer også gode projekteksempler og ny viden på området. Tilmelding til nyhedsbrevet sker via dette link. Første nummer kom i maj og kan læses her.

 

I ønskes alle en dejlig sommer. Mange hilsener fra Helene Valgreen, formand