Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • 40-års jubilæum for Peter Plant
  • Høringssvar
  • Ny periode i Det Nationale Dialogforum

40-års jubilæum for Peter Plant
I år er det 40 år siden, Peter Plant begyndte sin karriere inden for vejledning. Peter Plants betydning for dansk vejledning er uvurderlig, og Danmarks Vejlederforening vil gerne benytte lejligheden til at takke Peter Plant for hans utrættelige engagement, enorme viden og visionære blik. Vi hylder Peter Plant i foreningens blad VEJLEDEREN #6 med et portræt. Læs artiklen her: www.vejlederen.org

Høringssvar
Danmarks Vejlederforening har for nyligt afgivet høringssvar vedrørende 10.-klassebekendtgørel-sen. Vi påpeger bl.a., at samarbejdsfladen mellem UU og udbydere af 20/20-modellen bør præciseres og konkretiseres yderligere. Læs høringssvaret her: www.vejlederen.org/j/index.php/nyheder-18/438-horingssvar-om-10-klasse

Ny periode i Det Nationale Dialogforum
Danmarks Vejlederforening er blevet inviteret af Undervisningsministeriet til at fortsætte i Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning i næste periode fra 2015-2017. Det er vi glade og beærede over, og vi har naturligvis takket ja. Det betyder, at vi fortsat har mulighed for at påvirke det vejledningspolitiske beslutningsniveau direkte – og at vi vedligeholder et stærkt netværk med andre vejledningsinteressenter i Danmark.  

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. 

På bestyrelsens vegne, Helene Valgreen, formand.