Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Konstitueret formand
  • Det Nationale Dialogforum
  • Tak fra Helene Valgreen

Konstitueret formand
Næstformand Lis Brok-Jørgensen tiltræder som konstitueret formand for Danmarks Vejlederforening i løbet af marts måned. Årsagen er, at foreningens nuværende formand, Helene Valgreen, 1. april tiltræder en stilling som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet i den udgående enhed “Brug for alle unge”, hvilket ikke er foreneligt med formandsposten. Helene udtræder dermed af bestyrelsen, men fortsætter i bladudvalget. Lis Brok-Jørgensen er konstitueret formand indtil næste ordinære generalforsamling onsdag 9. september 2015, hvor der skal vælges en ny formand. Overvej, om DU kunne tænke dig at stille op til formandsvalget i september og giv bestyrelsen besked snarest. 

Det Nationale Dialogforum
Næste møde i Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning er fredag 27. marts 2015. Lis Brok-Jørgensen deltager på vegne af Danmarks Vejlederforening. 

Tak fra Helene Valgreen
Jeg vil gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde i de snart fire år, der er gået, siden jeg tiltrådte som formand i Danmarks Vejlederforening. Det har været nogle spændende, arbejdsomme og sjove år, hvor der er sket meget i og med foreningen. Tak for tilliden fra medlemmerne, og tak til alle, der har været involveret i arbejdet, ikke mindst bestyrelsen og redaktøren af VEJLEDEREN. Også tak til eksterne samarbejdspartnere. Det har været en stor fornøjelse for mig at se foreningen udvikle sig. Ha’ det godt alle sammen – vi ses derude! Og selvfølgelig til generalforsamlingen i september.

 

Mange forårshilsner fra Lis og Helene