Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Formandskandidat er opstillet
  • Alle har ikke adgang til vejledning
  • Vejledning integreret i fag
  • DVF repræsenteret i Iowa
  • Indstil en kollega til Vejlederprisen 2015
  • Sæt kryds 9. september 

Formandskandidat er opstillet
Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at vi nu har en kandidat til opstilling som formand ved næste generalforsamling 9. september 2015. Det drejer sig om Charlotte Knagh Trojahn, der er studie- og karrierevejleder ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet.  

Charlotte Knagh Trojahn er tidligere formand for foreningen SKUD, der som bekendt i 2013 blev en sektion i Danmarks Vejlederforening. 

Charlotte er uddannet religionssociolog fra 2008 og arbejdede under sine studier som studenterstudievejleder med optagelsesvejledningen på Københavns Universitet. Siden blev hun fastansat AC-vejleder i samme afdeling, og tog her desuden AEU’s vejlederuddannelse samt flere enkelte temamoduler om bl.a. karrierevejledning, som er hendes store passion indenfor vejledning. Et andet spor hun har fulgt er vejledning af studerende med særlige behov, hvor hun som studie- og karrierevejleder ved Det Informationsvidenskabelige Akademi er involveret i arbejdet med især SPS-modtagere, som er en gruppe studerende, der kræver særlig vejledningsmæssigt og administrativt fokus. 

Bestyrelsen bakker 100 % op om Charlottes kandidatur. 

Alle har ikke adgang til vejledning
Bestyrelsen har afholdt sit årlige døgn-seminar, hvor der er tid til at gå i dybden med udvalgte emner. I år var opgaven at drøfte og konkretisere foreningens formål jf. Vedtægterne §2. 

Her står bl.a., at DVF arbejder for, “at alle har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere”. Her måtte vi konkludere, at det ikke er alle, der har adgang til livslang vejledning af professionelle og uddannede vejledere. Det gælder især på voksenvejledningsområdet, hvor vejledningen er bredt ud på mange forskellige aktører, og dermed bliver uigennemskuelig for den voksne vejledningssøgende. I dette system er der f.eks. ikke taget højde for, at de ledige voksne kan få vejledning.  Det må også konstateres, at vejledningen for en stor del på voksenområdet varetages af ikke-vejlederuddannet personale. DVF vil derfor arbejde for, at voksenvejledningen reformeres hurtigst muligt, så alle voksne får adgang til professionel vejledning i et sammenhængende, synligt og overskueligt vejledningssystem. Et bud kunne være, at det er staten, der skal varetage opgaven, og ikke kommunerne.

Vejledning integreret i fag
Fag i 10. klasse skal fremover indeholde information om job og uddannelsesmuligheder. I 11 fag er et af kompetencemålene Uddannelsesafklaring, det er bl.a. i fagene Iværksætteri, Madværksted, Metal/motorværksted og Jordbrug. Det er glædeligt, at vejledning tænkes ind i fagene, men DVF gør samtidig opmærksom på, at det kræver, at underviserne i fagene er klædt på til opgaven. UU er lige ved hånden, og DVF anbefaler, at deres ekspertise bringes i spil her. 

DVF repræsenteret i Iowa
DVF´s næstformand, Carla Tønder Jessing, skal i juni måned deltage i ICCDPP International Symposium 2015 sammen med repræsentanter fra henholdsvis Vejledningskontoret i Undervisningsministeriet og Ungdommens Uddannelsesvejledning. I år er temaet “Building the Talent Pipeline and Providing Youth with Hope for the Future”. Læs mere om symposiet her: iccdpp.org

Indstil en kollega til Vejlederprisen 2015
Har du en inspirerende, initiativrig og visionær kollega eller samarbejdspartner, som gør en særlig indsats for vejledningen? Så opfordrer vi dig til at indstille vedkommende til Schultz' Vejlederpris 2015. Deadline er 2. juni. Prisen er på kr. 25.000 og uddeles på UU Danmarks og DI’s konference 11. september 2015. DVF´s konstituerede formand Lis Brok-Jørgensen er med i Vejlederprisens bestyrelse. Læs mere her: schultz.dk/da-DK/OmSchultz/Vejlederprisen.aspx

Sæt kryds 9. september 
Husk, at Danmarks Vejlederforening holder generalforsamling 9. september kl. 15-18 i København, hvor den nye formand skal vælges. Nærmere info følger.

 

Mange hilsener på bestyrelsens vegne,

Lis Brok-Jørgensen.