Nyhedsbrev 5: 2015

Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen: Høringssvar
  • Kalenderaktiviteter 
  • Kend din bestyrelse: En stemme til voksenvejledningen! 
  • Medlemmernes input

 

Nyt fra bestyrelsen 
Efteråret er for bestyrelsen gået med mange interessante konferencer og møder i forskellige fora. I dette nyhedsbrev beskriver bestyrelsesmedlem Carla Tønder Jessing nogle udvalgte aktiviteter. 
I løbet af de sidste to måneder har bestyrelsen desuden modtaget 10 høringssvar fra forskellige ministerier på alt fra tilskud til gymnasial uddannelse i udlandet til indfødsretsprøven. Det er dejligt at især Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tænker DVF med som en aktiv medspiller, når det kommer til ændringer af lovforslag og bekendtgørelser. På længere sigt håber vi også at få denne mulighed inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

Kalenderaktiviteter
En af de spændende konferencer DVF har deltaget i her i efteråret, var en Masterclass med vejledningsforskeren Ronald G. Sultana fra Malta den 27. okt. på UCC. Sultana er en indflydelsesrig teoretiker og forsker, som har medvirket i talrige undersøgelser af vejledning i og udenfor Europa for EU-kommissionen, OECD og verdensbanken. Sultana er i stigende grad blevet optaget af “social justice”, altså social retfærdighed, og hvordan karrierevejledning kan bidrage til at skabe social retfærdighed. Og han er stærkt kritisk overfor den neoliberalistiske diskurs og politik. Han fokuserede i sit oplæg på 1) Ulighedens strukturer, 2) Ideologierne i karrierevejledning, og 3) Frigørende vejledning i et foranderligt eller flydende (liquid) samfund. I en tid hvor vejledningsetikken er under pres, kan Sultanas stemme måske gøre en forskel på dette område, ligesom DVF kan bruge mange af hans tanker i arbejdet med vores forskellige interessenter og samarbejdspartnere. I næste nummer af VEJLEDEREN kan du læse et helt interview med Ronald Sultana. 

I de kommende uger deltager Carla Tønder Jessing desuden i Børne- og Kulturchefernes årsmøde, hvor ny forskning om kvalitet i undervisning og dagtilbud vil blive præsenteret. DVF er inviteret til at deltage, og vi håber det kan åbne nye spændende muligheder for kontakter og samarbejde.

Se hvilke kommende aktiviteter vi deltager i på hjemmesidens kalender.

Kend din bestyrelse: Christina Rath 
“Hvor går man hen som voksen, hvis man ønsker vejledning til sit næste skridt i karrieren eller input til en MUS-samtale om efteruddannelse? Tjaae! eVejledning er en mulighed, men ellers er der ikke et samlet sted, man kan henvende sig! Det kan undre, når konkurrencestaten sætter krav om livslang læring (gennem livslang vejledning). Mit fokus i DVF (hvor jeg er suppleant) er voksenvejledningen. Min vision er, at der bliver skabt flere karrierecentre af den type jeg arbejdede i midt i 00’erne. Desværre måtte jeg se det omskabt til en Tigerbutik, og lignende steder i Roskilde og Køge lukkede også. Jeg har 20+ års erfaring med vejledning, bl.a. i jobcenter, AF, et vejledningscenter for unge, kurser for ledige mv. Jeg er uddannet på RUC (cand.scient.adm) og i gang med DUEK på UCC. Ellers er jeg fodboldspiller på absolut laveste niveau, elsker ski af enhver slags og er frivillig i en dejlig biograf.”
 - Christina Rath

Medlemmernes input
Bestyrelsen holder næste bestyrelsesmøde d. 16. november i Århus, hvor vi bl.a. skal diskutere fremtiden for bladet VEJLEDEREN. Er det f.eks. tiden til at magasinet bliver online? Og skal det i så fald også eksistere som fysisk blad? Hvis du som medlem har holdninger til dette punkt, eller forslag til andre punkter du gerne vil have, at bestyrelsen diskuterer, kan du sende det til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Med venlig hilsen

Charlotte (formand) og bestyrelsen