Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen: Øget samarbejde mellem de to vejlederforeninger
  • Kalenderaktiviteter 
  • Kend din bestyrelse: Christa If Jensen 
  • Medlemmernes input

Nyt fra bestyrelsen: Øget samarbejde mellem de to vejlederforeninger

I efteråret tog bestyrelsen hul på et øget samarbejde med UUVF (Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening), med henblik på at styrke vejlederfeltet i Danmark. I første omgang vil vi se på, hvordan vi i højere grad kan få én fælles politisk stemme og måske nogle fælles medlemsaktiviteter. De to bestyrelser vil desuden holde et fællesmøde i løbet af sommeren 2016. Det er DVF’s hensigt, at de to foreninger med tiden kan blive til en. Vi glæder os derfor over det styrkede samarbejde og ser frem til mere aktivitet på denne front i 2016.

Kalenderaktiviteter

Anette Jochumsen fra bestyrelsen deltog i UU Danmarks konference d. 3. december 2015 om samarbejdet mellem UU og Jobcentrene. Her var emnet udsatte unge på dagsordenen: 
“Vi fik eksempler fra praksis på både tværgående samarbejdsformer og længerevarende vejledningsforløb.  Alt sammen ledsaget af to metodiske input til eftertanke: En individorienteret metode baseret på positiv psykologi med henblik på at styrke den enkeltes robusthed præsenteret af Lotte Dalager, Institut for Folkesundhed, og en fællesskabs- og læringsorienteret tilgang med henblik på karrierelæring præsenteret af Bo Klindt Poulsen, VIA University College”, fortæller Anette Jochumsen.  
Nysgerrig? Læs mere på UU Danmarks hjemmeside.

I slutningen af januar 2016 deltager vi i en konference for en mindre kreds af indbudte om resultaterne af projekt “Udsyn i udskolingen” med Danmarks Lærerforening og KL som projektansvarlige. Vi håber at kunne bringe noget mere om dette i et kommende nummer af VEJLEDEREN.

Se i vores kalender, hvilke kommende aktiviteter vi deltager i.

Kend din bestyrelse: Christa If Jensen

Christa er uddannet lærer og kandidat i offentlig forvaltning. Hun har gennemført 2 moduler af Master i vejledning og har arbejdet 15 år i folkeskolen samt 20 år som erhvervsvejleder. Sideløbende har Christa været “politiker” gennem 10 år i Uddannelsesforbundet som sektionsformand for sektionen af erhvervsvejledere og læreruddannede konsulenter på det offentlige beskæftigelsesområde. 

Christa fortæller: “Jeg har altid arbejdet nedefra-og-op med mægtiggørelse af mennesker. Som min far sagde: Vores hovedopgave er at gøre os selv overflødige. Det gælder børneopdragelse så vel som uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, og det gælder ved udformning af strukturer i samfundet. Jeg mener, den offentlige sektor skal være en trampolin, der støtter borgerne i selvudfoldelse og ikke et bureaukratisk sikkerhedsnet, borgere kan hænge fast i og blive klientgjort af”.

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder næste bestyrelsesmøde d. 11. februar 2016 i København, hvor vi også har et møde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og den nye kontorchef for vejledningsområdet. Hvis du som medlem har forslag til punkter, du mener bestyrelsen bør have med, kan du sende det til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Med venlig hilsen

Charlotte (formand) og bestyrelsen