Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen 
  • Kalenderaktiviteter
  • Nyt fra Euroguidance
  • Oversigt over voksenvejledning
  • Kend din bestyrelse: Liza Schmidt 
  • Medlemmernes input

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har afholdt det årlige seminar, hvor vi har mulighed for at drøfte dybere spørgsmål angående foreningens virke og formål. I år diskuterede vi bl.a., om VEJLEDEREN i fremtiden skal være helt, delvist eller slet ikke digital. På baggrund af jeres svar på spørgeskemaundersøgelsen fra sidste nyhedsbrev er vi landet på at undersøge forskellige delvist digitale modeller. Vi håber at kunne fremlægge en strategi på generalforsamlingen d. 7. september 2016 i Århus.

Desuden fik vi færdiggjort konkretiseringen af foreningens formål, der nu ligger klar på hjemmesiden.

Du kan altid holde dig opdateret om bestyrelsens aktiviteter via foreningens kalender.

Kalenderaktiviteter

Danmarks Vejlederforening har en plads i den referencegruppe, som blev etableret i forbindelse med nedsættelsen af Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Medlemmerne af referencegruppen kommer fra en lang række interesseorganisationer, som alle har holdninger til, hvad der tjener de unge bedst.

DVFs opgave i referencegruppen er – som vi ser det – at forsvare og styrke vejledningstilbuddene til de unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Vi slår til lyd for fokus på karrierelæring, opprioritering af det timeløse emne Uddannelse og Job i grundskolen i samarbejde med UU, og på større mulighed for udfordring af traditions- eller automatvalg af gymnasieuddannelser. 

Ekspertgruppens kommissorium rummer ikke mulighed for at foreslå ændringer i grundskolen eller de eksisterende ungdomsuddannelser, men er rettet mod alle de forberedende tilbud, der er etableret for at gøre unge klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. 

Referencegruppen har været til det første afklarende præsentations- og dialogmøde med ekspertgruppen den 14. april. De næste fælles dialogmøder holdes den 30. august og den 28. november. Desuden holder ekspertgruppen en høring om 95 pct.-målsætningen i Landstingssalen den 7. juni, hvor referencegruppen også deltager.

Vi vil løbende orientere om arbejdet i referencegruppen her i nyhedsbrevet. DVFs medlem i gruppen er næstformand Carla Tønder Jessing.

Læs mere om organisering, referencegruppen m.m. på www.uvm.dk

Nyt fra Euroguidance

Den 24. og 26. maj 2016 tilbyder det danske Euroguidance Center to seminarer for vejledere af unge. Deltagerne vil få et overblik over de internationale muligheder for eleverne i erhvervsuddannelse og for unge, som ikke er uddannelsesparate eller ikke har truffet et uddannelsesvalg. 

Derudover har centret afsat midler til deltagelse af max. 8 danske vejledere i et nordisk-baltisk seminar i Vilnius 28-29. september 2016, som der kan ansøges om inden den 3. juni 2016. Seminaret består af workshops og debat og henvender sig til vejledere fra UU Centre, erhvervsskoler, gymnasier og produktionsskoler, der har erfaring med mobilitetsvejledning eller samarbejde i europæiske projekter. Det kan være vejledere, der enten vejleder deltagere, som skal afsted på et udlandsophold, eller som selv deltager i mobilitetsaktiviteter.

Oversigt over voksenvejledning

VEU Center Hovedstaden og Bornholm har udarbejdet en oversigt over voksenvejledningen i Danmark i et forsøg på at medvirke til at vejledte bliver henvist til rette vejledning i første omgang. Oversigten kan findes nederst på denne side.

Kend din bestyrelse: Liza Schmidt

Liza er daglig leder af Studievejledningen på DTU Ballerup Campus og har en baggrund som vejleder på Haslev udvidede Højskole og i Studievalg Sjælland. Hun har siden 2012 været medlem af bestyrelsen for SKUD (Sektionen for Studie- og Karrierevejledere ved de lange videregående uddannelser i Danmark).

Liza er cand. mag i engelsk og russisk og har taget en del af diplomuddannelsen i vejledning på UCC, vejledningskurser for universitetsvejledere og en efteruddannelse som psykiatrivejleder.  

Som bestyrelsesmedlem er Liza bl.a. optaget af, hvordan man kan arbejde for professionalisering af vejledere på tværs af sektorer og med forskellige lovkrav til vejlederuddannelse. I en tid, hvor regelangst er godt på vej til at blive en diagnose, er hun som vejleder særligt optaget af myndiggørelse og prøver at bidrage til at almengøre de udfordringer, som alt for mange studerende føler sig alene med. Hun henter stor inspiration i samarbejde på tværs af institutioner og sektorer – og i den daglige vejledning af mennesker med vidt forskellig baggrund, forudsætninger og drømme. 

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 6. juni, hvor vi bl.a. vil lave en pixi-udgave af vores Formålskonkretiseringer, som bestyrelsen og medlemmerne kan bruge som en kort præsentation af foreningens virke. Har du kommentarer eller input til temaet, hører vi meget gerne fra dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med venlig hilsen

Charlotte (formand) og bestyrelsen