Dette sommernyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen 
  • Kom til generalforsamling den 7. september
  • Kend din bestyrelse: Carla Tønder Jessing 
  • Medlemmernes input

Nyt fra bestyrelsen: Konstitueret formand i anden halvdel af 2016

Charlotte Knagh Trojahn, som er formand for Danmarks Vejlederforening, er gået på barselsorlov fra midten af juni, og hun vender tilbage til formandsposten i januar 2017. Imens fungerer næstformanden, Carla Tønder Jessing, som formand, og Lis Brok-Jørgensen fungerer som næstformand. Lis har tidligere været både næstformand og i en kort periode konstitueret formand, så der er solide erfaringer at trække på for det konstituerede formandskab.

Carla Tønder Jessing repræsenterer i perioden foreningen i tre ministerielt nedsatte grupper og udvalg: Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse, Følgegruppen for Brug for alle unges vejledningsindsats, og Udvalget for ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Vi vil orientere om arbejdet i disse grupper i senere nyhedsbreve.

Kom til generalforsamling i Århus den 7. september

I år holder vi generalforsamlingen i Århus, og så håber vi meget, at vi dermed kan få flere deltagere fra hele landet. Vi indleder generalforsamlingen med et oplæg: Randi Skovhus, som er lektor i VIA UC, og som er i gang med en ph.d. om uddannelsesparathedsvurdering og vejledning af unge, kommer og fortæller om sin forskning.

Vi opfordrer vores medlemmer til at komme og give udtryk for ønsker og kommentarer til bestyrelsens arbejde og meget gerne stille op til valg til bestyrelsen. Det er et rigtigt spændende arbejde, som vores bredt sammensatte bestyrelse udfører – og det er både lærerigt og sjovt.

Generalforsamlingen holdes i DGI-huset i Århus den 7. september kl. 15.00-17.30.

Kend din bestyrelse: Carla Tønder Jessing

Jeg har arbejdet med vejlederuddannelse i mere end tyve år, i DEL, i CVU Storkøbenhavn og i VIA UC, dvs. både før og efter vejledningsreformen. I det netop afsluttede studieår har jeg undervist på den nye færøske masteruddannelse, sammen med Lene Poulsen fra UCC. Desuden har jeg været leder af Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, VUE, og dér stået for en række udviklings-, forsknings- og evalueringsprojekter.

Jeg er uddannet cand. mag. i dansk og pædagogik og har tidligere arbejdet med vejledningsforløb for ledige i AMU-regi, været underviser på læreruddannelsen, på efteruddannelse af pædagoger, lærere, sygeplejersker og erhvervsskolelærere, og altså på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Jeg har været medlem af bestyrelsen i fire år, og jeg er optaget af sammen med bestyrelsen at sikre Danmarks Vejlederforenings indflydelse på vejledningspolitikken, bl.a. gennem deltagelse i Nationalt Dialogforum og diverse reference- og følgegrupper, men også af at fremme og bevare professionalisering af vejledningen og uddannelse af vejledere.

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 7. september før generalforsamlingen. Har du kommentarer eller input til bestyrelsen, hører vi meget gerne fra dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Rigtig god sommer til Jer alle!

Med venlig hilsen

Carla Tønder Jessing (konstitueret formand) og bestyrelsen