Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen: Generalforsamlingen den 7. september 
  • Om DVFs deltagelse i ministerielle udvalg
  • Høringssvar fra DVF
  • Kend din bestyrelse: Lene Veldt Pedersen, ny suppleant i bestyrelsen 
  • Medlemmernes input

Nyt fra bestyrelsen: Generalforsamlingen i Århus den 7. september

I år holdt vi generalforsamlingen i Århus, og den blev indledt med et oplæg af Randi Boelskifte Skovhus, som er lektor i VIA UC og er i gang med en Ph.D. om uddannelsesparathedsvurdering og vejledning af unge. Randi fortalte om vigtige fund i sin forskning, bl.a. at unge opfatter vejledning som næsten udelukkende rettet mod uddannelsesvalg og ikke som bredere rettet mod karrierelæring. Randis Prezi-præsentation kan læses på vores hjemmeside.

Referatet af generalforsamlingen og formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år kan også læses på hjemmesiden, men jeg vil nævne her, at to nye suppleanter blev valgt til bestyrelsen: Catalina Kjær, vejleder på Århus Universitet, og Lene Veldt Pedersen, vejleder i UU Silkeborg (se præsentation nedenfor). Desuden genindtrådte Anette Jochumsen fra eVejledning i bestyrelsen – fra en meget aktiv deltagelse som suppleant. Bestyrelsens suppleanter deltager som regel fuldt ud i bestyrelsens arbejde.

Om DVFs deltagelse i ministerielle udvalg 

Som jeg skrev i juli-nyhedsbrevet, er DVF repræsenteret i tre ministerielt nedsatte grupper og udvalg: 1) Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse, 2) Udvalget for ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet og 3) Følgegruppen for Brug for alle unges vejledningsindsats. 

  1. Referencegruppen for Ekspertgruppen har senest deltaget i en høring om 95 %-målsætningen, hvor det hidtidige arbejde i Ekspertgruppen blev præsenteret og en ny målemetode for unges uddannelsesdeltagelse blev efterlyst.
  2. I Udvalget for ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet foregår der meget grundige diskussioner af kønsopfattelser, årsager til unges kønsskæve uddannelses- og erhvervsvalg og mulige indsatser på kort og langt sigt.
  3. I Følgegruppen for Brug for alle unges vejledningsindsats præsenteres og diskuteres indsatsens to dele: 10 UUers egne definerede udviklingsprojekter og forskningscirklerne med deltagelse af vejledere fra 15 UU-centre. Projektet løber over 3 år.

Vi har desuden en plads i Det nationale Dialogforum for Vejledning, et permanent forum i ministerielt regi, som har “ligget stille” siden januar i år pga. formandsskift. Den ny formand er nu udpeget: Katja Munch Thorsen, som er vicedirektør for læreruddannelse, formidling og videreuddannelse på UCC og tidligere har været vicedirektør på Danmarks Evalueringsinstitut. Det første møde i Dialogforum med den ny formand er indkaldt til den 21. november.

Høringssvar fra DVF: gymnasielovgivningen og produktionsskoleloven

DVF har i september afgivet høringssvar på forslaget til ændringer af lov om gymnasiale uddannelser og på forslaget om ændring af lov om produktionsskoler. DVF er kritisk overfor begge lovforslag, som får stor betydning for både de unge, deres forældre og i høj grad for vejledere, især i UU. Du kan læse DVFs høringssvar på vores hjemmeside.

Kend din bestyrelse: Lene Veldt Pedersen

Jeg er ansat som UU-vejleder hos UU Silkeborg, hvor mit primære fokus er de unge fra 18 til 30 år. Før det har jeg arbejdet for Silkeborg Produktionshøjskole, hvorefter jeg tog diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Jeg er meget optaget af digital vejledning og er frivillig online-uddannelsesvejleder hos Mitassist samt Cyberhus, der er to ungerådgivningsplatforme igennem Center for Digital Pædagogik.  

Gennem en mangeårig profession som designer hos Bestseller, har jeg fået en meget innovativ og åben tilgang til vejlederrollen. Jeg er optaget af samfundstendenser, og hvordan vi som vejledere hele tiden kan videreudvikle vejlederollen for at bibeholde vores berettigelse. 

Jeg er lige valgt ind som suppleant i Danmarks Vejlederforening og glæder mig til at samarbejde med alle de inspirerende mennesker, der sidder i bestyrelsen. 

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 10. november i København. Har du kommentarer eller input til bestyrelsen, hører vi meget gerne fra dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Rigtig godt efterår til Jer alle!

Med venlig hilsen

Carla Tønder Jessing (konstitueret formand) og bestyrelsen